Zeeuws Energieakkoord

Parijs op z'n Zeeuws

Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Zij benutten kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. De ontwikkelingen volgt u op deze website. De sectortafels geven invulling aan het proces en werken aan de Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Onderstaand vindt u meer informatie per sectortafel.

Lees meer over het proces, de thema’s en de kansen

Activiteiten