Zeeuws Energieakkoord

Parijs op z'n Zeeuws

Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Zij benutten kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. De sectortafels geven invulling aan het proces en werken aan de Regionale Energiestrategie voor Zeeland. De ontwikkelingen volgt u op deze website.

Download hier de concept-RES

Activiteiten