Een van de maatregelen vanuit het Rijk in het kader van het mondiale en landelijke Klimaatakkoord is de Regeling Reductie Energiegebruik. De RRE is gericht op reductie van CO 2 uitstoot bij koopwoningen. Elke regio of gemeente mag dit naar eigen inzicht vormgeven. In Zeeland is gekozen voor een achttal (maatwerk) trajecten, die gelden voor alle Zeeuwse gemeenten samen. De deeltrajecten zijn ingericht samen met partners uit het Zeeuws Energieakkoord, die bekend zijn met de situatie en de vraag in Zeeland. Voor sommige trajecten geldt dat de subsidie kostendekkend is, voor andere moet een eigen bijdrage worden betaald.

De trajecten binnen de Zeeuwse RRE zijn erop gericht u als woningeigenaar te helpen om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van uw eigen woning, om zo met alle woningeigenaren samen in Zeeland 10.000 Ton CO 2 reductie te realiseren. Welke stap voor u de volgende is? Dat zal voor elke woningeigenaar anders zijn: alleen al omdat het om een appartement of monument kan gaan, of omdat u zelf al dan niet bezig bent met verduurzamen. Daarom kunt u een subsidie aanvragen voor een verduurzamingstraject naar keuze. Er zijn bijna 40.000 vouchers beschikbaar van circa 90 euro per voucher, verdeeld over de trajecten.

Acht maatwerk trajecten

Er zijn zeer uiteenlopende trajecten ingericht die woningeigenaren helpen een concrete volgende stap te zetten bij het verduurzamen van hun woning. Zo zijn er twee trajecten gericht op eigenaren van een monumentenpand (monumentenpaspoort, DuMo-coach) en is er een traject specifiek voor appartementeneigenaren die met hun VvE willen verduurzamen. Daarnaast zijn er algemene trajecten die gericht zijn op meer inzicht (warmtescan, energieverbruiksmanager) of meer overzicht (onafhankelijk energieadvies). Tot slot zijn er twee trajecten om direct energie te besparen: een bespaarbox met energiebesparende maatregelen of CV-optimalisatie. Meer informatie over de trajecten vindt u op duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre.

RRE voucher aanvragen

Vouchers kunnen eenvoudig worden aangevraagd via het Duurzaam Bouwloket (maximaal één voucher per adres). Hier wordt u als woningeigenaar ook geholpen om te kiezen voor het traject dat het best past bij uw wensen en situatie. Na aanvraag wordt er automatisch contact opgenomen voor uitvoering van het traject. Er zijn in totaal bijna 40.000 vouchers beschikbaar verdeeld over de trajecten (let wel: voor ca. 120.000 woningeigenaren!). Als op een traject het maximum is bereikt, dan kunt u dit niet meer aanvragen via Duurzaam Bouwloket. De periode loopt tot 31 maart 2021 of zolang de voorraad strekt. Meer informatie vindt u op duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre.

Interview

Joost de Goffau is wethouder bij de gemeente Goes en boegbeeld van de campagne rond de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) in Zeeland.

Lees meer over Interview
Interview

André Lokerse koos voor de warmtescan: “Een warmtescan zegt meer dan een energielabel".

Lees meer over Interview
Interview

Andy van de Velde koos voor de energieverbruiksmanager: “Aanpassingen zie je direct terug in de energieverbruiksmanager”.

Lees meer over Interview
Interview

Jan Lagendijk kreeg onafhankelijk energieadvies: “Verduurzaming van de maatschappij begint bij je eigen woning”.

Lees meer over Interview
Interview

Joan Steketee koos voor cv-optimalisatie: “Door de radiatoren af te stellen, kun je ongemerkt fors besparen.”.

Lees meer over Interview
Interview

Mark Minderhoud is een van de oprichters van de box: “De bespaarbox draait om kleine ingrepen die veel besparen”.

Lees meer over Interview
Interview

Ronald Luiten koos voor verduurzamen: “Verduurzamen van appartementen vraagt om een goede voorbereiding”.

Lees meer over Interview
Interview

Kees Meijler maakte gebruik van het monumentenpaspoort: "Het monumentenpaspoort geeft concreet en toegankelijk advies".

Lees meer over Interview
Interview

Mark Minderhoud, beleidsmedewerker duurzaamheid en energietransitie: “Met de pompschakelaar gebruik je alleen energie als je warmte vraagt”.

Lees meer over Interview