Ronald Luiten

Landelijk blijft de verduurzaming van appartementen achter bij grondgebonden woningen. En dat is niet zo gek, want VvE’s staan voor financiële, juridische, sociale, technische én procesmatige vraagstukken. Een duurzaamheidsscan biedt hierbij uitkomst. Door deze scan krijgen VvE’s en woningeigenaren inzicht in hoe je zo’n proces het beste aanpakt. Dat een appartementencomplex verduurzamen heel wat voeten in de aarde heeft, daar kan Ronald Luiten als directeur-bestuurder van stichting serviceflats Zeeland over meepraten. “Het gaat bij ons weliswaar om huurwoningen, maar ook hier heb je te maken met technische uitdagingen en in dit geval oudere bewoners.”

Toen Ronald in 2016 aangesteld werd als directeur-bestuurder van zowel serviceflat De Schakel als serviceflat De Horst besefte hij dat onderhoud aan de buitenkant van beide gebouwen niet langer uitgesteld kon worden. “We hebben in beide complexen nieuwe kozijnen geplaatst en voorzien van HR++ glas, en ook de balkons en gevels hebben we gerenoveerd. Alles met het doel om wooncomfort te verbeteren en energie te besparen. We werkten met stofschermen in de
appartementen en hebben meubilair etc. zelf verplaatst, dus mensen konden er in principe blijven wonen. Werd het toch een beetje te veel, dan bestond de mogelijkheid om een nachtje door te brengen in een van de logeerkamers in het gebouw. ”

Samenwerking

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken heeft het team ontzettend veel energie gestoken in de voorbereiding. Ronald benadrukt hierbij het belang van een duurzame samenwerkingsrelatie. “Je moet partijen om je heen hebben waar je op kan vertrouwen, die rekening houden met de doelgroep en die gezamenlijk de schouders eronder zetten.” Naast een bouwbedrijf en een vastgoedbeheerder doelt Ronald met samenwerkingspartijen ook op de bewoners zelf: “Goed contact en duidelijke communicatie met de bewoners is essentieel. Wij hadden elke week een bouwteamoverleg waar ook een vertegenwoordiger van de bewoners in zat. Je moet bewoners ontzorgen.”

Duurzaamheidsscan appartementen

De belangen die spelen bij huurappartementen, zijn nog eens complexer als je te maken hebt met individuele eigenaren. De VvE staat voor grote uitdagingen, allereerst om te onderzoeken wat er mogelijk is en daarna om daarvoor overeenstemming te krijgen. Hierin kan een goede vastgoedbeheerder een belangrijke rol spelen. Een duurzaamheidsscan geeft een VvE inzicht in de mogelijkheden en de bijbehorende processtappen richting haar leden. Denk aan mogelijke technische en bouwkundige maatregelen en inzicht in het energie-, warmte- en waterverbruik van de VvE en de individuele woningeigenaren. “Het gaat om individueel energieverbruik, maar je moet als geheel verduurzamen!”

 

Wil jij je RRE voucher ook inzetten voor een duurzaamheidsscan? Of wil jij meer weten over de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)?

Voucher aanvragen RRE regeling