Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord organiseert drie regiobijeenkomsten over de eerste bouwstenen van de concept Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES). Iedereen is welkom. Het programma is als volgt:

Programma

Alle drie de regiobijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op:

  • 22 mei in ZB Planbureau en Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg
  • 27 mei in De Mythe, Bleekveld 1, Goes
  • 3 juni in Bio Base Europe Training Center, Zeelandlaan 2, Terneuzen

Belangstellenden kunnen vanaf 20.00 uur binnenlopen en aansluiten bij de informatietafels. De bijeenkomsten hebben het karakter van een informatiemarkt. De voorzitters van de Zeeuwse sectortafels geven elk aan een tafel een toelichting op het proces en op de inhoud van de RES. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Om deel te nemen is aanmelding nodig, dat kan via energie@zeeuwsenergieakkoord.nl.

Proces

De RES heeft de lange termijnblik gericht op 2030 met een doorkijk naar 2050. Zo zijn er drie Zeeuwse sectortafels ingericht, deze zijn: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. Door regionaal met elkaar samen te werken kunnen kosten worden bespaard en daarmee de transitie naar duurzame energiebronnen betaalbaar houden. Het resultaat daarvan zijn de eerste bouwstenen van de Zeeuwse concept RES die de leden van het samenwerkingsplatform presenteren tijdens de regio-bijeenkomsten.

 

Regiobijeenkomsten Zeeuws Energieakkoord
Op de foto: de aftrap van de Zeeuwse Regionale Energiestrategie met klimaatvoorzitter Ed Nijpels, oktober 2018 in CineCity in Vlissingen.