Het kabinet presenteert vandaag het nationaal Klimaatakkoord met de voorstellen om over tien jaar de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Het Klimaatakkoord is de volgende stap in de Nederlandse energietransitie.

De komende periode toetsen we de Zeeuwse afspraken uit de concept-RES aan de landelijke afspraken uit het Klimaatakkoord. Onze RES kenmerkt zich door een nuchtere aanpak met een focus op wat nodig is en kan, en de voorwaarde dat het voor iedereen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is. Waar mogelijk starten we nu al met de eerste initiatieven. Het concept van de regionale energiestrategie van Zeeland is geschreven, op basis van de in mei gepubliceerde bouwstenen. De colleges van gemeenten en provincie buigen zich daar binnenkort over. Na de zomer werken we toe naar een definitieve RES 1.0.

De energietransitie gaat ons dagelijks leven veranderen. We gaan aan de slag met energiebesparing en er zullen bijvoorbeeld meer zonnepanelen en elektrische auto’s komen. De transitie vraagt dus wat van ons, maar brengt ook veel. Zoals kansen voor economische ontwikkeling, een gezondere leefomgeving, werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector en technische innovatie. Daar willen we in Zeeland zo goed mogelijk op inspelen. Download hier de bouwstenen van de Zeeuwse RES.

Reactie Bestuurlijk kernteam op het Klimaatakkoord

De RES-stuurgroep volgt de ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord op de voet. De komende tijd zullen zij de volledige tekst doornemen. Vandaag geven zij alvast hun eerste reactie.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, voorzitter van de stuurgroep, benadrukte vanochtend in de radio-uitzending van BNR het belang van energiebesparing in de industrie. “We hopen op een verstandige heffing, en geen ‘platte’. Het is belangrijk de inkomsten van de heffing in innovatie te investeren. Groene waterstof voor de industrie is bijvoorbeeld duurder dan fossiele, dus kan de overheid dat verschil in de overgangsfase helpen overbruggen, door mee te investeren in innovatie.”

Derk Alssema zegt namens de gezamenlijke Zeeuwse Gemeenten: “Dit is een belangrijke stap in de verduurzaming van onze samenleving. Hiermee hebben de Zeeuwse gemeenten de bouwstenen voor de ontwikkeling van hun warmte transitievisies, met daarin slimme en betaalbare oplossingsrichtingen voor de aardgasvrije verwarming van de gebouwen in onze dorpen, wijken en steden.” De betaalbaarheid benadrukt ook Gert van Kralingen, bestuurder van Waterschap Scheldestromen: “Dit akkoord maakt de weg vrij voor onze ambities. Zeeland is een waterprovincie en we onderzoeken dan ook mogelijkheden om, op een betaalbare en realistische manier, water in te zetten. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het opwekken van energie met water of het inzetten van water voor verwarming.”

Ook Peter Ploegaert, stuurgroeplid namens de Zeeuwse gemeenten, is blij dat het akkoord er is: “Mooi om te zien hoe dit landelijk door veel partijen samen wordt vormgegeven. Net zoals wij dat met onze regionale energiestrategie doen, en blijven doen.”  Investeren in die samenwerking is cruciaal, benadrukt ook directeur van netbeheerder Enduris, Koen Verbogt: “De energievoorziening zal de komende jaren drastisch veranderen en dit heeft impact op de energienetten die onze samenleving draaiende houden. Het is uniek hoe wij samenwerken in Zeeland.” Dick ten Voorde, directeur van N.V. Economische Impuls Zeeland, ziet het landelijk akkoord als start: “Nu kunnen we in Nederland echt aan de slag. Daar hebben we in Zeeland niet op gewacht. Aan de sectortafels hebben veel Zeeuwse partijen al afspraken gemaakt. Daarom kunnen we nu al snel in pilotprojecten ervaring opdoen, om straks breder in te zetten.”