Even voorstellen, Gedeputeerde Jo-Annes de Bat neemt het voorzitterschap van het bestuurlijk kernteam RES over van voormalig gedeputeerde Ben de Reu. Sinds juni heeft Jo-Annes de energietransitie in zijn portefeuille. “Energietransitie gaat iedereen aan, elke Zeeuw en ook de bedrijven in Zeeland. Alle vijf de sectoren, ook Industrie en Landbouw, zijn even belangrijk. Zeeland is een grensregio. Als het vestigingsklimaat over de grens beter is, trekken bedrijven de grens over. Dat betekent nogal wat. Een integrale aanpak van de RES is essentieel. Uiteindelijk moet het hele energiesysteem de overstap maken naar hernieuwbare bronnen. Dat kun je alleen samen doen. De RES is een belangrijke stap.”

Welke stap maakt Jo-Annes zelf? “Sommige dingen kun je jezelf opleggen. Zo neem ik bewust de fiets en dan de trein naar het werk. Ook al kost het meer tijd. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid in het bewust omgaan met energie en klimaat. Hier praat ik wel eens met mijn zoon Job over, dat het belangrijk is het nu goed te regelen voor zijn generatie, maar ook dat zij daarin de volgende stappen gaan zetten. Daar moeten we samen voor zorgen.”