We kijken terug op een reeks van drie goede regiobijeenkomsten over de RES Zeeland. Veel raads-statenleden, wethouders en overige belangstellenden gingen in gesprek met de mensen van de sectortafels over de opgave, het proces en de bouwstenen voor de RES. In gesprek gaan kon gemakkelijk omdat de setting van de bijeenkomsten het karakter hadden van een informatiemarkt. Met op de ‘markt’ vier sectortafels – een algemene over de RES, Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit – waarbij deskundigen stonden om mensen te ontvangen en in gesprek te gaan.Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, sprak samen met de voorzitters van de Zeeuwse sectortafels een videoboodschap in. Deze werd afgespeeld tijdens de bijeenkomsten en is onderstaand terug te zien.