Sinds mei is John Dane, Voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences, lid van het bestuurlijk team van de RES. Hij werd benaderd via de Economic Board Zeeland en gaat als bestuurslid meedenken, meedoen en kennis delen. We stellen hem een aantal vragen!

Wat is uw visie op de RES?

Door middel van (wereldwijde) beschikbare kennis en ervaring in de regio beleid ontwikkelen waarmee we met betrekking tot energie een strategie bepalen om te komen tot de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Wat hoopt u te bereiken binnen het bestuurlijk team?

Een regionale strategie gebaseerd op een gemeenschappelijk gedragen visie op hoe we met energie moeten omgaan. Daarmee de doelen van de SDG’s in gedachte houdend. Verder hoop ik onze organisatie, HZ, te koppelen aan de RES, waar mogelijk.

Waar gaat u zich hard voor maken?

Ik hoop draagvlak te creëren voor de noodzakelijke en gewenste energietransitie en te werken aan zero emission. En ik hoop een voldoende, betrouwbare en een betaalbare duurzame energievoorziening toegankelijk te maken. Dit omdat ieder recht heeft op energie en we daarbij moeten streven naar energie die de aarde niet schaadt.

Wat doet u zelf al met betrekking tot duurzaamheid?

 ‘Kleine’ dingen, zoals: zuinig zijn met watergebruik, de lichten uit doen waar het niet nodig is om ze te laten branden, de cv zo economisch mogelijk instellen, niet onnodig elektrische apparaten op stand-by laten staan, veel wandelen en fietsen. Verder heb ik een volledig elektrische auto aangeschaft en zijn we vanuit onze organisatie bezig met allerlei duurzaamheidsprojecten. Denk aan zonnecellen, energiereductie maatregelen, aandacht voor milieu, acties in de binnenhaven van Vlissingen waar plastic uit het water wordt gevist.