De Delta regio huisvest een krachtig grensoverschrijdend industriecluster van chemie, staal, energie en food bedrijven. Al deze bedrijven zetten zich in om bij te dragen aan de klimaatdoelen van 2030 en 2050. Inzet van groene waterstof is daarvoor belangrijk.

Het is onze ambitie om een internationale koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie. Alle voorwaarden zijn aanwezig om grootschalig groene waterstof in het havengebied van North Sea Port in te zetten. Er zijn uitstekende en flexibele integratiemogelijkheden bij bedrijven, de elektriciteit van grote windparken op zee komt hier aan land én er is met Smart Delta Resources een krachtig samenwerkingsplatform.

We werken samen aan een ambitieus Hydrogen Delta programma waarmee we uiterlijk 2025 een grote pilot (op ~ 100 MW schaal) en omstreeks 2030 een grootschalige groene waterstoffabriek (op ~ GW schaal) realiseren. Hierbij wordt blauwe waterstof ingezet in de overgang naar groen. Daarnaast realiseren we een waterstofnet in het havengebied wat verbonden is met het landelijke net. Met steun van regionale en nationale overheden en de EU zetten we hier ons voor in.

WE TAKE CHARGE