Van bezit naar gebruik. Met dit concept kan iedereen straks in een elektrische auto rijden. Door de auto slim met elkaar te delen. Met dit concept werkt Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (SDMZ) uit Vlissingen aan deelconcepten in heel Zeeland. De Provincie Zeeland steunt dit initiatief met een subsidiebedrag van 325.000 euro.

Deelauto’s verbeteren de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben in dunbevolkte gebieden. Het deelconcept is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer. Auto’s delen is een voorloper in het organiseren van slimmere mobiliteit. Het maakt elektrische auto’s toegankelijk als alternatief voor de eigen auto. Ook en vooral voor mensen met een kleiner budget.

Met het subsidiebedrag wil SDMZ minimaal 10 nieuwe deellocaties in Zeeland. En de beschikbaarheid van elektrische voertuigen verhogen op de verschillende locaties. De stichting streeft naar minimaal 750 unieke gebruikers van het deelconcept in twee jaar. En helpt de transitie van bezit naar gebruik en van fossiel naar emissievrij te versnellen. Daadwerkelijk te realiseren door: mensen te laten wennen aan elektrisch rijden en delen. Dit door o.a. te experimenteren in hun living lab.

Deelsysteem

Een ontwikkeld deelsysteem heeft als voordeel dat het innovatie geeft aan bestaande vervoersprocessen. Deze kunnen breed worden toegepast. Bijvoorbeeld in het totale mobiliteitssysteem in Zeeland. Zo kan het zijn dat de deelauto straks (en nu al) onderdeel is van een geplande reis. De Provincie kan bij de volgende openbaarvervoerconcessie (2025) deelauto concepten gaan inzetten als alternatief voor onrendabele busverbindingen. Het concept draagt bij aan de bereikbaarheid van de voorzieningen in heel Zeeland.

Het stimuleren van deelmobiliteit is onderdeel van de Regionale Energiestrategie Zeeland en het Klimaatakkoord.