Van klimaatverandering door de opwarming van de aarde, naar het Klimaatakkoord van Parijs, naar wat we in Zeeland gaan doen om klimaatneutraal te worden. De Zeeuwse Regionale Energiestrategie telt 133 pagina’s... maar samen met kinderen is deze vertaald naar 1 begrijpelijke poster: de KinderRES. Dat is Parijs op z’n Zeeuws voor kinderen!

Deze zomer hebben ruim 35 scholen zich aangemeld voor een gastles over de Zeeuwse Energietransitie. De interesse vanuit de scholen is groot en scholen vanuit elke gemeente doen mee. Speciaal voor groepen 7/8 zullen gastdocenten de leerlingen, aan de hand van de KinderRES, wegwijs maken in waarom de aarde opwarmt, de poolkappen smelten, er steeds meer droogte en tegelijkertijd wateroverlast ontstaat. Dat dat in Nederland ook gevolgen heeft en hoe we in Zeeland de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 95% willen verminderen in 2050. 

Davy (9 jaar) is één van de kinderen die heeft meegeholpen om de poster begrijpelijk en leuk te maken, “Het is net als de Donald Duck, met allemaal weetjes”, zegt hij.  Op een eenvoudige wijze wordt uitgelegd dat er drie grote ‘knoppen’ zijn waar we in Zeeland aan draaien: de Gebouwde omgeving, Mobiliteit én Elektriciteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie van gebouwen, elektrisch vervoer en de opwek van duurzame energie middels zonnepanelen en windmolens.

Gouden idee

De gastlessen zullen vanaf 22 september plaatsvinden. De Zeeuwse NME-centra (Natuur en Milieu Educatie) bieden deze aan in samenwerking met het Zeeuws Energieakkoord. De leerlingen die tot 8 oktober een gastles krijgen mogen zelf ook ideeën aandragen! Het beste idee wint een prijs, deze reiken we uit op de Klimaatdag, op 9 oktober. De kinderen mogen hun prijs zelf bedenken, zolang er een link is met de energiestransitie. 

Kinder RES