Laadpaal Vlissingen
Vrijdag 18 september opent gedeputeerde Harry van der Maas samen met wethouder Sem Stroosnijder drie nieuwe openbare laadpalen op de parkeerplaats van de Spuikom in Vlissingen. Bezoekers aan de Boulevard en Bioscoop Cine City kunnen vanaf dat moment gebruik maken van deze oplaadpunten. Provincie Zeeland stimuleert de aanleg van een goed en uitgebreid oplaadnetwerk, zodat steeds meer mensen gebruik gaan maken van elektrische auto’s. De gemeente Vlissingen en AgriSnellaad realiseren de komende tijd op meerdere locaties voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s.

Gedeputeerde Harry van der Maas Provincie Zeeland:“Een uitgebreid Zeeuws oplaadnetwerk is voor het stimuleren van slimme en schone mobiliteit van belang. Goed voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers uit binnen- en buitenland die elektrisch rijden. In Zeeland kun je je letterlijk en figuurlijk opladen!”

Rijden op Zeeuwse zon én wind

Het aantal elektrische auto’s op de weg neemt de komende jaren verder toe. Provincie Zeeland werkt daarom samen met gemeenten en Enduris aan het in kaart brengen van de vraag naar oplaadpunten per gemeente. In Zeeland is het doel het aantal laadpunten te laten groeien van ruim 1.200 nu naar 3.000 in 2025 en richting de 10.000 in 2030. De laadpalen leveren 100% duurzame stroom opgewekt door Zeeuwse zon en wind. Elektrisch vervoer draagt daarmee bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Vlissingen stimuleert elektrisch rijden met dekkend netwerk

Gemeente Vlissingen kiest er bewust voor om elektrisch rijden te stimuleren. Aldus wethouder Sem Stroosnijder: “Het is daarom dat we het initiatief genomen hebben om een overeenkomst aan te gaan met een lokale partij als CZAV. We willen gezamenlijk de komende periode de laadinfrastructuur flink uitbreiden, te beginnen bij de openbare parkeerterreinen. Het rijden van een elektrische auto mag geen belemmering zijn om Vlissingen te bezoeken. Integendeel, deze duurzame manier van vervoer willen we juist stimuleren. Op korte termijn willen we een dekkend netwerk realiseren om ruimschoots aan de vraag te voldoen. En hoe mooi is het, dat je je auto kan opladen terwijl je geniet van een spannende film of een rondje uitwaaien over de mooiste boulevard van Nederland?”

Uitbreiding oplaadmogelijkheden

Op steeds meer locaties in zowel de openbare ruimte als bij bedrijven is het mogelijk om de elektrische auto op te laden. Roel Clement, Manager fuel & charge bij CZAV, onderstreept deze ontwikkeling: “Het is als met het kip of het ei. Wat kwam eerst? De laadpaal of de elektrische rijder? Wij zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van laadpalen op de juiste plaatsen een enorme impuls is voor de transitie naar elektrische vervoer. We zijn dan ook blij dat we bij de bioscoop en de boulevard nu ook een oplaadmogelijkheid kunnen aanbieden aan bezoekers. Daarnaast verhogen we op deze manier het serviceniveau van deze locatie.”

Nationale Agenda Laadinfra

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. De NAL is onderdeel van het Klimaatakkoord. Door samen te werken met gemeenten, netbeheerder en marktpartijen wil de Provincie zorgen voor voldoende laadpalen om zo in te spelen op de groei van elektrisch rijden in Nederland en Zeeland.