Van klimaatverandering door de opwarming van de aarde, naar het Klimaatakkoord van Parijs, naar wat we in Zeeland gaan doen om klimaatneutraal te worden. De Zeeuwse Regionale Energiestrategie telt meer dan honderd pagina’s, maar samen met kinderen is deze vertaald naar één begrijpelijke poster: de KinderRES. Dat is “Parijs op z’n Zeeuws” voor kinderen!

Gastlessen

Deze zomer hebben ruim 35 scholen zich aangemeld voor een gastles over de Zeeuwse Energietransitie. De interesse vanuit scholen uit alle Zeeuwse gemeenten is groot! Speciaal voor groepen 7/8 maken gastdocenten de leerlingen, aan de hand van de KinderRES, wegwijs in waarom de aarde opwarmt, de poolkappen smelten, er steeds meer droogte en tegelijkertijd wateroverlast ontstaat, de gevolgen hiervan voor Nederland en hoe we in Zeeland de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in 2050 met 95% willen verminderen.

Davy (9 jaar) is één van de kinderen die heeft meegeholpen om de poster begrijpelijk en leuk te maken, “Het is net als de Donald Duck, met allemaal weetjes”, zegt hij.  Op een eenvoudige wijze wordt uitgelegd dat er drie grote ‘knoppen’ zijn waar we in Zeeland aan draaien: de Gebouwde omgeving, Mobiliteit én Elektriciteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie van gebouwen, elektrisch vervoer en de opwek van duurzame energie middels zonnepanelen en windmolens.

Gouden idee

De gastlessen vinden vanaf 22 september plaats. De Zeeuwse NME-centra (Natuur en Milieu Educatie) bieden deze aan in samenwerking met het Zeeuws Energieakkoord. De leerlingen die voor 8 oktober een gastles krijgen, mogen zelf ook ideeën aandragen! Het beste idee wint een prijs, deze reiken we uit op de Klimaatdag, op 9 oktober. De kinderen mogen hun prijs zelf bedenken, zolang er een link is met de energietransitie

KinderRES plaat