De campagne voor de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) loopt nu zo’n twee maanden. Vanuit deze regeling komen Zeeuwse woningeigenaren in aanmerking voor korting op verschillende energiebesparende producten of adviezen. Er is gestart met een achttal (maatwerk) trajecten zodat er een brede keuze is. De regeling is zo’n succes dat het eerste product, de bespaarbox, inmiddels al is uitverkocht. We gaan na of er extra bespaarboxen kunnen worden aangeboden maar ondertussen zijn er dus nog zeven andere producten. In totaal zijn er al meer dan 5.000 kortingsvouchers aangevraagd. Een mooi aantal, maar om het ambitieuze doel van 40.000 vouchers te behalen, wordt de campagne de komende maanden nog eens stevig aangezet.

Naast een Facebook/LinkedIn campagne vanuit het Zeeuws Energieakkoord en de Zeeuwse gemeenten, is de RRE-campagne ondersteund via andere media. Zoals met interviews in de regionale kranten, de radio, lokale huis- aan- huis bladen en een betaalde social mediacampagne. Ook hebben verschillende gemeenten een brief aan de eigen inwoners gestuurd. Hierdoor hebben we in de afgelopen weken direct het aantal aanmeldingen zien stijgen. Die trend willen we vasthouden! Ook in deze nieuwsbrief willen we daarom nogmaals de aandacht vestigen op de trajecten waarvoor nog RRE vouchers beschikbaar zijn. Om met Joost de Goffau, wethouder bij de gemeente Goes en woordvoerder van de campagne, te spreken: “De RRE subsidie krijg je gewoon als woningeigenaar, het is zonde om dit te laten liggen!”

Gesloten en nieuwe trajecten
De bespaarbox is inmiddels uitverkocht. Binnenkort voegen we echter een nieuw interessant product toegevoegd: een pompschakelaar die helpt energie besparen bij de aansturing van de vloerverwarming. Door de jaren heen is het rendement van pompschakelaars sterk verbeterd, een goede reden om na te gaan of een nieuwe schakelaar ook voor u interessant is. Wederom een concreet product dat woningeigenaren helpt om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van de eigen woning. Met als gezamenlijk doel om Zeeland breed 10.000 Ton CO2 reductie te realiseren voor 31 maart 2021. Vouchers (met een waarde van ca. € 90,-) kunnen worden aangevraagd via het Duurzaam Bouwloket (maximaal één voucher per adres). Zie voor informatie over alle andere producten en leveranciers https://www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre. 

RRE