Duurzame mobiliteit- deelauto
Bij het beheer van een wagenpark zal menig organisatie inzetten op milieuvriendelijk en op kostenreductie. Kan het duurzamer en valt er meer winst te behalen? In het ‘inspiratiemoment RES Zeeland Vervoerplan’ tonen we de mogelijkheden van een slim vervoerplan.

De Regionale Energiestrategie (RES) houdt zich bezig met het verduurzamen van mobiliteit om de doelstelling van het Klimaatakkoord te behalen; namelijk het verlagen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Hoe? Met deze video willen wij inspireren om over te gaan tot de implementatie van een slim vervoerplan.

Waar bestaat een slim vervoerplan uit? 

Dit bestaat in principe uit een mobiliteitsmix, een combinatie van eigen vervoer en de flexibele schil die ingevuld wordt met deelauto’s.  Voor het uitvoeren van een vervoerplan wordt een mobiliteitsscan gemaakt van een wagenpark om te voorzien in advies over hoeveel vervoermiddelen effectief nodig zijn en hoe vervoer efficiënt en flexibel ingezet kan worden. Het budget, de wensen en de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid vormen hiervoor de basis.

Vanuit duurzaamheidsperspectief zetten wij zoveel mogelijk in op emissievrij, dus op elektrische en energiezuinige auto’s, maar ook op deelauto’s. Denk ook aan vitaliteit; kunnen korte trajecten met een fiets worden afgelegd? Wat is er daadwerkelijk aan vervoer nodig en kan de parkeerdruk worden verminderd?

De voordelen van een vervoerplan in een notendop?

·       Meer beschikbaarheid van vervoermiddelen

·       CO2 omlaag

·       Minder voertuigen en daarmee minder parkeerdruk

·       Kostenbesparing

In de inspiratievideo wordt de samenwerking van de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (SDMZ) met Orionis Walcheren belicht, waarbij een mooi mobiltypark met deelauto’s is aangelegd. Een vervoerplan waarbij met trots het resultaat van een forse besparing op kosten en CO2 uitstoot is behaald. Ook de gemeente Schouwen-Duiveland laat een vervoerplan opstellen en deelt in deze video de verwachtingen.

Het ‘inspiratiemoment RES Zeeland Vervoerplan’,  een initiatief van RES Zeeland is gemaakt met de medewerking van Gerben Rodts en Igor Quik van SDMZ, Eric Caspers van de gemeente Schouwen-Duiveland en Rob Kösters van de gemeente Middelburg. Het is een gezamelijke oproep aan overheid en bedrijfsleven in Zeeland om in actie te komen om CO2 vermindering in het mobiliteitsbeleid door te voeren.

Wagenpark aan vervanging toe? Bedenk dat het beter kan en bekijk hier onze inspiratievideo voor een slim vervoerplan!