Aanbieden landelijk jongerenonderzoek JongRES Ed Nijpels
NPRES heeft in samenwerking met JongRES een landelijk onderzoek onder jongeren laten uitvoeren naar hun mening over duurzame energie. De regionale resultaten zijn bekend gemaakt. En ze liegen er niet om. Zeeuwse jongeren (12-30 jaar) hebben een duidelijke en positieve mening over duurzame energie.

Het doel van het onderzoek was te kijken wat jongeren vinden van zonne- en windenergie. Maar ook hoe zij zelf meer betrokken kunnen en willen worden: bij de energietransitie en bij het zoeken naar plekken voor zonne- en windenergie in de RES’en. JongRES heeft meegedacht over de opzet, de uitvoering van het onderzoek en heeft het onderzoek uiteindelijk overhandigd aan Ed Nijpels.

De landelijke resultaten laten zien dat twee derde van de jongeren positief is over windmolens en zonnevelden. Jongeren zijn gemiddeld positiever over windmolens en zon op dak wanneer deze al te zien zijn in hun omgeving. En, jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school.

Onze Zeeuwse JongRES vertegenwoordiger, Hannelore Lukasse, was nauw betrokken bij het onderzoek. Ruim 320 Zeeuwse jongeren hebben hun stem laten horen.  Hetgeen opvalt is dat Zeeuwse jongeren, in vergelijking met landelijke resultaten, nog positiever staan tegenover het bijplaatsen van windmolens en zonnepanelen op daken/ zonnepaneelvelden. 45% van de jongeren vindt dit (heel erg) goed. Op de vraag of ze mee willen denken over plannen voor duurzame energie in hun eigen woonplaats geeft 48% aan hun mening over de plannen te willen geven/ betrokken willen worden bij het maken van de plannen. 64% van de jongeren voelt zich (deel) verantwoordelijk om mee te denken over de toekomst van energie. 

Hiermee hebben (Zeeuwse) jongeren duidelijk hun stem laten horen, aangegeven de energietransitie te steunen én actief betrokken willen worden bij de energietransitie in hun omgeving. 

Zie hier de resultaten:
Landelijk rapport (PDF)
Zeeuwse factsheet (PDF)