Er valt veel winst te behalen bij bedrijven waar het gaan om energiebesparing. En er is veel laaghangend fruit, zeker als je weet waar je op moet letten! In de Erkende Maatregelenlijst bedrijven staan slimme energie bespaarmaatregelen op bedrijfsniveau. Deze zijn samen met de sectoren opgezet. Voorbeelden hiervan zijn slimme verbruiksmeters en de toepassing van sensoren en monitoring. 

Voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Hierbij geldt dat deze bedrijven per 1 januari 2019 middels het eLoket van de RVO moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn. Investeringen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden móeten genomen worden. 

Toe aan inspiratie? Deze twee Zeeuwse ondernemers hebben al de nodige stappen gezet en delen graag hun keuzes en bevindingen. Graag stellen we Peter Stroo van Camping Kreekebos in West-Kapelle en Marcel van Eijk van Strandpaviljoen de Zeeuwmeeuw in Retranchement aan jullie voor. 

“Wij zijn tegen verspilling. En alles wat niet duurzaam aangevlogen is, blijft verspilling”, aldus Stroo. Naast de drijfveer dat het een goed gevoel geeft ten opzichte van het milieu vindt Stroo dat wanneer je niet je bedrijf verduurzaamd, je jezelf tekort doet. Camping Kreekebos heeft geïnvesteerd in warmteterugwinning middels warmtepompen, goede isolatie, zonnepanelen en heeft zelfs een circulair verblijf gerealiseerd. Naast dat gasten hier zeer positief op reageren en erdoor geïnspireerd worden heeft Stroo zijn warmtepompen al binnen 5 jaar terugverdiend. Twee keer zo snel als initieel bedacht. Is Kreekebos nu klaar? “Absoluut niet, de plannen zijn om in de toekomst 100% duurzame energie op te wekken. De camping heeft al vele zonnepanelen op eigen daken geplaatst maar om zelfvoorzienend te worden zijn er nog 100 panelen nodig. Momenteel zijn we in gesprek met bedrijven in de omgeving om op hun daken deze panelen te plaatsen met het idee dat de camping de opgewekte stroom in de zomer kan gebruiken en de bedrijven juist in de winter”, vertelt Stroo.

Bij de nieuwbouw van Strandpaviljoen de Zeemeeuw is bewust gekozen om van het gas af te gaan. “We zitten hier midden in natuurgebied en we willen onze footprint zo klein mogelijk houden”, vertelt van Eijk. “Wij hebben gekozen voor warmtepompen voor de verwarming en het warme water in de keuken, voor ledverlichting en voor zonnepanelen. Tijdens de bouw heeft het zeker extra energie en doorzettingsvermogen gevraagd. Het moet echt uit jezelf komen” vervolgt Van Eijk. Niet alle gasten zien het, maar wie er ook voor heeft, en met name Duitsers zijn hier erg mee bezig, dan zie je dat het hun inspireert. 

Vanuit het Zeeuws Energieakkoord zijn we op zoek naar meer praktijkvoorbeelden. Heb of ken je deze? Deel deze met ons. Hoe meer we elkaar kunnen inspireren, hoe beter!

Bekijk filmpje