In "Onze Toekomst" ontmoeten mensen en duurzame energie elkaar middels video's, podcasts en verhalen. Lokale bestuurders, netbeheerders, wetenschappers, inwoners en anderen aan het woord over samenwerken aan een schone toekomst.

De energietransitie, hoe een schonere toekomst voor de de volgende generatie te realiseren, hoe de opwarming van de aarde terug te dringen, hoe van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen over te schakelen, hoe minder energie te gebruiken en hoe besluitvorming tot stand komt zijn onderwerpen die inwoners, bedrijven en de overheid steeds meer bezig houden. 

Vanuit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) wordt vanaf nu het online magazine "Onze Toekomst" uitgegeven waarin deze onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Nieuwsgierig?

Klik hier