Gasaansluiting tijdelijk kosteloos verwijderen
Vanaf 1 maart 2021 is er een nieuwe, tijdelijke regeling waarbij je geen kosten betaalt voor het verwijderen van een gasaansluiting. Deze regeling geldt totdat de nieuwe Energiewet van kracht wordt.

Veel huishoudens maken werk van de energietransitie en besluiten zelfstandig van het gas af te gaan. De kosten voor het veilig verwijderen van de gasaansluiting zal vanaf nu volledig worden vergoed.

De éénmalige kosten voor het verwijderen van de volledige gasaansluiting werd tot 1 maart 2021 door de Netbeheerders verplicht doorberekend. Om consumenten bewust te maken van het nut van verduurzamen en hen niet te demotiveren in het gasvrij maken van hun woning, is er een tijdelijke aanpassing gekomen op de 50/50 regeling van de Gaswet, waardoor zij niet voor extra kosten komen te staan.

Veilig van het gas af
Bij huishoudens die geen gas meer gebruiken, moet de gasaansluiting vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. Het verzegelen voor een tijdelijke afsluiting is geen oplossing voor woningen die permanent aardgasvrij gemaakt worden. Op de lange termijn is dit namelijk niet veilig.

Tijdelijke oplossing
De kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting voor consumenten worden tijdelijk verrekend in de aansluittarieven van de netbeheerders; consumenten die van het aardgas afgaan betalen de kosten dan niet meer zelf, maar worden betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Voor de lange termijn is deze regeling niet houdbaar, omdat de vastrechtkosten onevenredig hoog worden voor de op termijn kleine populatie gasgebruikers. In de nieuwe Energiewet komt een definitieve oplossing voor de verdeling van de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting.

Wil jij aardgasvrij wonen?
Neem dan contact op met jouw netbeheerder Stedin of klik hier op Aardgasvrij wonen