Wijken en dorpen gaan overschakelen naar duurzame warmtebronnen. Animo van inwoners, meedenken en meedoen zijn cruciaal voor het realiseren van die overschakeling. Concreet en ‘op maat’ handen en voeten aan inwonerparticipatie stimuleert dat animo. Maar hoe doe je dat?

Twaalf Zeeuwse gemeenten hebben samen het traject “Energieke Gemeenten” gestart. Doel is om inwonerscollectieven te ondersteunen die, met betrekking tot de warmtetransitie, willen meedenken, -praten en -doen. Mede hiervoor is het “Doel & Leer Lab” opgezet. Het doel hier is om samen te leren HOE inwoners het beste kunnen meepraten. De deuren van het (digitale) Lab staan groot open: iedereen mag meepraten en meedenken! Momenteel hebben de Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland én vele Zeeuwse organisaties die inwonergroepen vertegenwoordigen, zich al aangemeld. Dit zijn bijvoorbeeld de Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuwind, het Zeeuws Klimaat Fonds en de Zeeuwse Vereniging voor kleine Kernen. 

Het Lab bestaat uit vier kwartaalsessies en vier excursies. In de kwartaalsessie zijn er presentaties van diverse sprekers en is er uitwisseling over eigen aanpakken en ervaringen. In de excursies staan praktijkvoorbeelden van inwonerparticipatie centraal, uit Zeeland en elders. 

Ben je benieuwd naar wat er al besproken is en wil je ook graag meepraten? Meer informatie kun je vinden op Doe & Leer Lab | Zeeuws Energieakkoord.