Wat is voor een transportbedrijf het beste moment om over te stappen van dieseltrucks op een elektrisch wagenpark? Elk bedrijf in de mobiliteitssector weet dat het iets aan zijn CO2-uitstoot moet doen, maar kun je dat het beste nu doen of pas over een paar jaar? De tool Zero Emissie Transport Kompas helpt Zeeuwse ondernemers bij deze overstap.

De ontwikkeling van het unieke ZET Kompas is onderdeel van het project Zero Emission Transport. Hierin werken Zeeland Connect, HZ University of Applied Sciences, Economische Impuls Zeeland, Scalda, de provincie Zeeland en transportbedrijven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in de Zeeuwse transportsector. Het wordt gefinancierd met geld uit Brussel via het OPZuid-programma en een subsidie van de provincie Zeeland. 

Ondernemers in de Zeeuwse mobiliteitssector moeten volgens het klimaatakkoord in 2030 een CO2-reductie van 49 procent ten opzichte van 1990 hebben gerealiseerd. Aangezien er op vrachtwagens een afschrijvingstermijn zit van minimaal zeven jaar moeten veel ondernemers de komende tijd besluiten of ze overstappen op een ander type voertuig (elektrisch, waterstof of een andere bron). Makkelijk is dat niet. Tal van factoren spelen mee, zoals de stand van de techniek, betaalbaarheid van elektrische wagens, beslissingen van de concurrentie, of er heffingen komen voor dieseltrucks en de beschikbaarheid van subsidies. “Het is een moeilijke beslissing voor ondernemers. Ze kunnen ondersteuning zeker gebruiken. Als ze nu nog een nieuwe dieseltruck kopen, is dat misschien goedkoper dan een elektrische, maar in 2025 mag je Rotterdam al niet meer in met een diesel”, zeggen HZ-onderzoekers Jakolien van der Meer en Céline Degroote. 

De HZ-onderzoekers hebben alle variabelen in een model gegoten en een tool ontwikkeld om de totale eigendomskosten te berekenen. Er volgt een strategie uit die voor iedere ondernemer maatwerk is. De tool was er nog niet eerder en is dus uniek. Op basis van de uitkomsten kunnen Zeeuwse ondernemers een onderbouwd besluit nemen over welk type voertuigen ze moeten kopen.