energielabel C
Over 1,5 jaar is het al zover. Kantoren die groter zijn dan 100 m² moeten minimaal energielabel C hebben. Om te voorkomen dat je het pand per 1 januari niet meer als kantoor mag gebruiken, kan je het beste nu al voorbereidingen treffen op het nemen van energiebesparende maatregelen.

Aan het energielabel zie je hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het gebouw is. Dit loopt van label G tot het hoogst haalbare label A. Een energielabel C betekent dat gebouwen relatief energiezuinig zijn. Er is dan nog ruimte voor verdere besparingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Wil je weten welk energielabel je kantoor nu heeft? Doe dan hier de check op de website EP-online.

Met lichte ingrepen ben je er vaak al

Zo ingrijpend zijn de maatregelen om te komen tot label C niet. Vaak ben je er al met lichte ingrepen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Bovendien voorkom je met energielabel C een hoge boete van 20.000 euro in 2023.

Het nemen van duurzame en energiebesparende maatregelen kan ook geld opleveren. Je bespaart in energiekosten en daarmee heb je een relatief korte terugverdientijd op je investering. Maar hoe pak je dit aan?

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

  • Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan
  • Stap 2: Verken financiële regelingen
  • Stap 3: Voer de maatregelen uit
  • Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

Het verplichte C-label is straks de norm; het is een tussenstap op weg naar volledig energieneutrale gebouwen. Als je toekomstbestendig wilt zijn en wilt voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs, móet je wel verder gaan dan C.

Stel de duurzame verbeteringen voor jouw kantoorpand niet uit tot het laatste moment. Het kan zijn dat er dan niet genoeg installateurs beschikbaar zijn om je energiewensen uit te voeren. Zet de eerste stap in je goede voorbereiding naar het verduurzamen van jouw pand. Meer informatie over de 4 stappen is te vinden op de site van de RVO.