Onderzoek HZ
Veel in het nieuws. Hoog op de politieke agenda. Misschien wel de grootste uitdaging van het komende decennium: de energietransitie. Maar is de Zeeuwse burger al mee en bereid een bijdrage te leveren? Die kwestie onderzochten tweedejaars communicatiestudenten van de HZ-University of Applied Sciences samen met Provincie Zeeland en het Zeeuws Energieakkoord.

Belangrijkste uitkomst is dat voor een meerderheid van de ondervraagde groep (350 personen) de energietransitie toch nog wel een ver-van-mijn-bed show is. Een gedeelte loopt zeker voorop maar er is ook een groep waar kennis over de energietransitie beperkt is waardoor het gevoel voor urgentie ook nog niet zo groot is. Wel staat deze groep positief tegenover het feit dat er iets tegen de klimaatverandering moet gebeuren.  Wil je echt het draagvlak voor beleid versterken, dan is het de kunst juist om déze groep mee te krijgen. Ook voor jongeren is ‘groen gedrag’ niet zo vanzelfsprekend als je wellicht zou verwachten.

Of was misschien de belangrijkste uitkomst wel  dat 15 toekomstige Zeeuwse communicatieprofessionals ontdekt hebben dat draagvlak en participatie creëren voor deze maatschappelijke uitdaging niet iets is wat je met een druk op de knop kunt organiseren? Grote kans dat zij er in hun werk straks verder mee aan de slag gaan.

De samenwerking met de Provincie en het Zeeuws Energieakkoord past prima in de onderwijsfilosofie van de HZ. Studenten werken daarbij onder het credo onderwijs =onderzoek aan echte opdrachten met echte opdrachtgevers aan maatschappelijk relevante onderwerpen. In een blok van 10 weken interviewden studenten stakeholders van het Zeeuws Energieakkoord en bevroegen zij de Zeeuwse burgers over hun kennis, houding en gedrag ten aanzien van de Energietransitie. Op basis van de uitkomsten adviseerden zij de opdrachtgever. Kern van het advies: Speel in op de motivatie van de burgers en wees je ervan bewust dat die erg kan verschillen. Geen one size fits all.

Thea van Lenthe, docent Commerciële Economie en Communicatie bij de HZ vertelt, “Gaandeweg kwam het onderwerp steeds dichter bij de studenten en ontdekten ze dat de overheid zaken helemaal niet goed kan regelen zonder actieve inbreng van de burger. En ook dat informeren niet voldoende is om mensen in beweging te brengen. Vooraf dachten we dat leefstijl een belangrijke voorspeller zou zijn van duurzaam gedrag. Het was mooi om te zien dat dit in het onderzoek duidelijk naar voren kwam.“

Coen van den Bosch, student Communicatie aan de HZ was één van de betrokken tweedejaarsstudenten. "Door gewerkt te hebben aan een project over de RES is het voor mij duidelijk geworden hoeveel er nog gedaan moet worden op het gebied van verduurzaming. Ik ben hierdoor zelf bewuster geworden qua omgaan met onnodig lichtverbruik en ik probeer sneller de fiets te pakken in plaats van de auto. Alle beetjes helpen en als iedereen daaraan mee zou doen, dan is dat al een grote stap in de goede richting."