KlimOp Zeeland
De Provincie Zeeland helpt eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed bij de verduurzaming van gebouwen met het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp.

Voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is het een uitdaging om hun gebouwen te verduurzamen. Bovenop het al bestaande takenpakket vraagt dit om extra aandacht en/ of specifieke ervaring bij de eigenaren van de gebouwen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en andere maatschappelijk vastgoed een achterstand op het gebied van verduurzaming oplopen. Het Rijk heeft daarom, via het landelijke ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed, geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van ontzorgingsprogramma's. Hierdoor kan extra specialistische kennis kosteloos worden binnengehaald.

Met KlimOp (Klimaatontzorgingsprogramma) wil de Provincie Zeeland vastgoedeigenaren kosteloos adviseren en tegelijk motiveren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Het verlagen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaateisen uit het Klimaatakkoord liggen ten grondslag aan het programma. 

Voor wie?

Het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp geldt voor: 

  • de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Voor de provincie Zeeland zijn dat: Borsele, Veere, Reimerswaal, Noord-Beveland, Sluis en Kapelle;
  • schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwen;
  • schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwen;
  • zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg (zoals tandartsen en huisartsen) met maximaal tien gebouwen;
  • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal twintig gebouwen;
  • culturele instellingen met maximaal gebouwen; of
  • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen.

De kennis en ervaringen vanuit KlimOp worden ook met de andere vastgoedeigenaren uit de overige Zeeuwse gemeenten gedeeld, maar deze vallen buiten de regeling. 

Meer informatie

Meer informatie over KlimOp vind je op klimopzeeland.nl. Op deze pagina kunnen adviseurs , en binnenkort ook vastgoedeigenaren, zich aanmelden.