De gerenoveerde woningen hebben een nieuw uiterlijk en geven het straatbeeld een moderne uitstraling.
Er wordt in alle gemeenten volop gewerkt aan de Transitievisies Warmte. Eind 2021 worden deze plannen ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Zeeuwse gemeenten. Als voorbereiding hierop organiseert de RES-Zeeland voor wethouders en raadsleden een webinar op 13 oktober.

De Transitievisie Warmte is een plan waarmee gemeenten inwoners en ondernemers inzicht geven hoe de eerste stappen naar een andere manier van warmtevoorziening worden gezet en welke wijken of buurten als eerste van het aardgas af gaan. Er moeten langzaam maar zeker keuzes worden gemaakt voor de alternatieven voor aardgas en de weg daarnaartoe. Maar welke opties zijn er, hoe duurzaam zijn ze en wat betekenen ze voor de gemeenten?

De energietransitie raakt ons allemaal

De visie op de energietransitie is voor bestuurders van belang. Waar staan andere Zeeuwse gemeenten in de warmtetransitie? Wat zijn actuele vraagstukken? Waar loopt lopen ze tegenaan en wat is haalbaar?

Webinar Transitievisie Warmte voor bestuurders

Joost de Goffau, wethouder duurzaamheid van de gemeente Goes, is de gastheer van dit webinar in talkshow setting. Hij zal samen met Mark Minderhoud, beleidsmedewerker van de gemeente Veere en Daniel de Greef, consultant duurzame warmte bij De WarmteTransitieMakers, de vraagstukken rondom de energietransitie, de Transitievisie Warmte en de Regionale Structuur Warmte behandelen. Ook aan tafel schuiven een team van experts aan: Carola Helmendach, voorzitter RES-sectortafel Gebouwde Omgeving, Martijn Hamelink consultant energietransitie bij Enduris en Silke Nieuwenhuis projectleider warmte bij bureau Over Morgen.

Ook interesse? Je kunt het webinar terugzien

Wil je ook meer weten over de Transitievisie Warmte (TVW), de Regionale Structuur Warmte (RSW) en voor welke keuzes in de warmtetransitie bestuurders staan? Bekijk hier het RES-webinar 'Transitievisie Warmte voor bestuurders van Zeeuwse gemeenten'.