Is de bouw- en installatiesector klaar voor een duurzame toekomst? Toewerken naar een duurzame gebouwde omgeving betekent dat de markt in deze sectoren verandert. Dit biedt veel kansen. Bouwend Zeeland, Techniek Nederland en het Zeeuws Energieakkoord organiseren daarom de uitvoering van een opleidingstraject voor bouw- en installatietechniek in de energietransitie. De Provincie Zeeland steunt dit project.

De onderhoudsmonteur, die  voor een jaarlijkse controle langskomt of bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden aan een woning, dat zijn de momenten om een eerste advies te geven. Welke adviezen geven medewerkers over verduurzaming? Hebben zij voldoende kennis en informatie om klanten goed te adviseren? Zij hebben een belangrijke rol in het opvangen van de eerste verduurzamingsvragen en het doorverwijzen naar de verantwoordelijken voor de energieadviesgesprekken, waardoor woningeigenaren worden gemotiveerd om aan de slag te gaan met verduurzamen.

De komende tijd zal er op basis van de behoeften vanuit de branches een trainingsaanbod worden opgezet, met veel bezoeken aan locaties en presentaties over de nieuwste technieken. Tevens zal worden samengewerkt met Scalda en andere partners uit het bedrijfsleven. Het project gaat enkele jaren lopen.

Platform Energietransitie door installateurs

Sinds september 2021 is de online Platform Energietransitie door installateurs live!

Het platform biedt installateurs overzichtelijke en gebundelde informatie over de landelijke en regionale ontwikkelingen in de energietransitie en praktische ondersteuning bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Via het opleidingsprogramma dat voor Techniek Nederland en Bouwend Zeeland wordt opgezet, zal er ook uitgebreid aandacht aan dit platform worden besteed.

Meer weten?

Arbeidsmarkt en scholing is onderdeel van het uitvoeringsplan van de Zeeuwse Regionale Energie Strategie. Zie ook hoofdstuk 8 van het uitvoeringsplan RES 1.0 . Heb je vragen over het opleidingstraject voor bouw- en installatietechniek in de energietransitie kun je contact opnemen met Tonny Drijdijk, projectmanager Zeeuws Energieakkoord via info@business4more.nl