Op 1 oktober publiceerde NP RES de Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0. De Handreiking is gemaakt in nauwe samenwerking met regio’s, netbeheerders, koepels, leden van de Programmaraad en betrokken ministeries voor de vervolgstappen in de RES.

Handreiking RES 2.0
De Handreiking biedt houvast en inspiratie voor de vervolgstappen in de RES. De afgelopen weken is de handreiking tijdens informatiesessies besproken met de RES-coördinatoren en het bredere netwerk. 

Nieuwe werkbladen bij de Handreiking
NP RES heeft nieuwe werkbladen gemaakt. Deze werkbladen geven meer praktische handvatten voor de vele aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES. De werkbladen zijn opgesteld en afgestemd in themagroepen met experts en mensen die nauw betrokken zijn bij de RES. 

Bekijk de Handreiking 2.0