Op maandag 1 november organiseerde gemeente Borsele een startbijeenkomst ‘Energieneutrale dorpen’ voor alle inwoners van Hoedekenskerke. Ook ondertekenden wethouder Arno Witkam en leden van de werkgroep ‘Duurzaam Hoedekenskerke’ een samenwerkingsovereenkomst voor het project RHEDCOOP. Hoedekenskerke is het eerste dorp waar RHEDCOOP van start gaat.

RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via Coöperaties) steunt burgercoöperaties die socio-culturele gebouwen energiezuiniger willen maken. 

Tijdens startbijeenkomst ‘Energieneutrale dorpen’  kregen de aanwezigen informatie over de energietransitie, wat dit voor de inwoners gaat betekenen en hoe zij hierin een rol willen en kunnen spelen. Ook stelde de werkgroep ‘Duurzaam Hoedekenskerke’ zich voor. Wethouder Arno Witkam kijkt tevreden terug: “Zo’n veertig inwoners bezochten de informatiebijeenkomst, een mooie opkomst. We merkten dat de aanwezigen enthousiast meedachten over hoe zij bijvoorbeeld hun woning beter kunnen isoleren of wat een alternatief voor aardgas in hun wijk kan zijn. Hopelijk verspreidt hun enthousiasme als een lopend vuurtje door het dorp!”

Hoedekenskerke energieneutraal

Het doel van een routekaart is een energieneutraal Hoedekenskerke in 2045. De routekaart moet inzicht geven in het huidige en toekomstige energiegebruik, de energiebronnen en uiteraard de wijze waarop er minder energie verbruikt kan worden. Het gaat hierbij enerzijds om alternatieven voor aardgas te vinden zoals een warmtepomp, warmtenet of volledig elektrisch. Ook wordt er gekeken naar duurzame opwekking en opslag van elektriciteit, bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Anderzijds wordt ingezet op het isoleren van woningen, zodat het energieverbruik wordt teruggedrongen. Niet alleen in Hoedekenskerke wordt een routekaart ontwikkeld. Inmiddels zijn er concept-routekaarten gemaakt voor Borssele, Driewegen en Oudelande.

Bekijk hier de routekaart