Het Traject Energieke Gemeenten loopt eind februari 2022 af. Dat gaan we markeren met een Slotbijeenkomst op donderdag 17 februari, van 15.00 – 17.30 uur.

We hopen er een fysieke bijeenkomst van te maken.

Het Traject Energieke Gemeenten startte in juni 2020. Het ondersteunt dat inwonersgroepen goed kunnen meepraten, meedenken en meedoen in het maken en uitvoeren van visies en plannen voor aardgasvrije wijken en dorpen in Zeeland. Met andere woorden: het Traject ondersteunt inwonerparticipatie in de Zeeuwse warmtetransitie. Want: met animo onder inwoners gaat de overschakeling naar aardgasvrij beter lukken!

Daarom zijn in het Traject drie hulpmiddelen ontwikkeld en beschikbaar gesteld via de ZEA-website: kijk op https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/participatie.

Het gaat om de Sociale Warmte Atlas Zeeland, de Participatie Toolkit en het Doe & Leer Lab.

Zowel gemeenten, als inwonersgroepen, als organisaties die hen ondersteunen, kunnen van deze hulpmiddelen (gratis) gebruik maken om praktisch handen en voeten te geven aan inwonerparticipatie.

De Slotbijeenkomst omvat drie onderdelen, die mede gebaseerd worden op de evaluatie die momenteel plaatsvindt:

  • Terugblik: wat is er gedaan en wat is bereikt?
  • Vooruitblik: (hoe) gaat het Traject verder?
  • Leidraad voor inwonerparticipatie: met lessen uit het Doe & Leer Lab voor gemeenten, voor inwonersgroepen en voor hun samenwerking.

Heb je belangstelling en wil je over enige tijd een uitnodiging voor de Slotbijeenkomst ontvangen? Mail dan naar: sonjanossent@zeelandbruist.nu