Woensdag 23 februari van 15.00 tot 16.30 uur organiseert de gemeente Reimerswaal een digitale inspiratiesessie over de (ontwerp-)structuurvisie De Groene Kamers van Rilland en de thema’s ‘duurzame landbouw in combinatie met duurzame energie’ en ‘ontwikkelingen op het gebied van energiemanagement en opslag’

De Groene Kamers van Rilland 

De nieuwe naam ‘De Groene Kamers van Rilland’ is het resultaat van de intensieve samenwerking met onze partners en de bewoners van het gebied Rilland-Oost. Tijdens de gezamenlijke planvorming bleek dat meer opgaven dan alleen energieopwekking belangrijk en urgent zijn in het gebied. Ze richten de pijlen nu op een integrale aanpak van 5 opgaven:

  • Een robuust watersysteem;
  • Een toekomstbestendige landbouwsector;
  • Robuuste en aantrekkelijke natuur;
  • Beschikbaarheid van voldoende en schone energie; 
  • Een waardevol landschap om te recreëren.

Deze aanpak is erop gericht om het gebied mooier en toekomstbestendig maken. De structuurvisie is het startsein om ontwikkelingen in het gebied samen vorm te geven. Er is gekozen voor meervoudig ruimtegebruik: één van de vereisten bij de inpassing van duurzame energieopwekking. Daardoor loopt het gelijk met de koers die in de Nationale Omgevingsvisie en het nieuwe regeerakkoord uitgezet is.

Digitale inspiratiesessie

De link van de digitale inspiratiesessie volgt op de website van de gemeente Reimerswaal
Lees meer over de digitale inspiratiesessie via onderstaande knop.

Digitale inspiratiesessie de groene kamers van rilland 

 

Afbeelding
Tijdlijn Groene Kamer van Rilland