OV

In samenwerking met Zeeuwse partijen is een nieuwe Regionale Mobiliteitstrategie opgesteld! Samen willen we goed én klimaatvriendelijker OV na 2024 blijven garanderen. 

Via deze link kunt u hier meer over horen en zien!