Provincie Zeeland vindt het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn voor de rest van de provincie, waaronder op het gebied van duurzaam denken én doen. Zij streeft er daarom naar duurzaamheid een vast onderdeel van al haar grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW) te maken. Dit doet zij door middel van de landelijke Aanpak duurzaam GWW (Aanpak dGWW).

De Provincie heeft adviesbureau Movares gevraagd een routekaart op te stellen om de Aanpak dGWW vast onderdeel van de organisatie te maken. Het doel is namelijk om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. Deze routekaart is eind 2021 opgeleverd en is onderaan de pagina te downloaden.

Resultaten van de routekaart 

Een resultaat van het onderzoek is dat duurzaamheidsmaatregelen en de impact daarvan nog niet voldoende worden gemonitord. Het ambitieweb, een middel die in de GWW vaker wordt gebruikt voor het inzichtelijk maken van duurzame ambities, is nog niet opgenomen in het zogenoemde MVI-actieplan. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) houdt in dat organisaties bij het inkopen van producten en diensten naast prijs, ook de impact op het milieu en sociale effecten meeweegt.

Verder heeft Movares op basis van de CO2-footprint uit 2016 een onderzoek uitgevoerd. Een CO2-footprint is de totale hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten door je acties. Uit het onderzoek blijkt dat sinds de Provincie groen gas en groene elektriciteit inkoopt, de GWW-projecten aanzienlijk bijdragen aan de huidige CO2-footprint.

Aanbevelingen en conclusies

Movares adviseert de Provincie op basis van de resultaten om aannemers duidelijk te informeren over haar duurzaamheidseisen voor projecten. Daarnaast raadt het de Provincie ook aan om ambitiesessies te houden vóórdat het projectbudget wordt aangevraagd.

Het adviesbureau heeft ook berekend wat nodig is om de klimaatdoelen van 2030 van de Provincie te behalen. Zij concludeert dat er nog 418 ton CO2 gereduceerd moet worden om de doelstellingen te behalen ten opzichte van 2020. Om dit te bereiken is een maatregelenpakket voorgesteld, deze kunt u hieronder terugvinden in de bijlage ‘’Zeeuwse Routekaart Duurzaam GWW 2030’’. Dit maatregelenpakket zou in het meest realistische scenario een CO2-reductie betekenen van 858 ton CO2, dus meer dan het doel van 418 ton!

Bijlage

Zeeuwse Routekaart Duurzaam GWW 2030.pdf