Omnium Zwembad te Goes
Provincie Zeeland heeft een bijeenkomst in het Omnium Zwembad te Goes georganiseerd voor de Zeeuwse gemeenten om de nieuwe KlimOp-regeling te presenteren. De bijeenkomst bestond uit presentaties, een rondleiding én praktijkvoorbeelden van klimaatvriendelijke aanpassingen aan bestaande panden.

Van aanvraag tot verduurzaming

Adviseur Verduurzaming Vastgoed Elmar de Kok van Provincie Zeeland legde onder andere uit dat de regeling door maatschappelijk vastgoed gebruikt kan worden om het hele verduurzamingstraject te financieren. Maatschappelijk vastgoedeigenaren, zoals de gemeenten, starten via de inschrijvingsprocedure op de site van het ZEA het aanvraagproces. Daar geven ze aan welk pand ze willen verduurzamen en welk adviesbureau hen daarbij gaat faciliteren. Provincie Zeeland zorgt vervolgens dat het proces in goede banen geleid wordt.

Meneer De Kok vervolgde de presentatie met een uitleg over de nieuwe KlimOp-regeling, die per 1 januari 2023 in gaat. De nieuwe regeling geeft de mogelijkheid aan onder andere grotere gemeenten tot aan 50.000 inwoners om ook mee te doen aan de KlimOp-regeling. Voorheen kon dit alleen als een gemeente maximaal 25.000 inwoners inwoners had.

Op weg naar een gasloos Goes

Een tweede presentatie werd gegeven door Project- en omgevingsmanager Victor de Vries. De Vries gaf uitleg over de totstandkoming van de routekaart gemeentelijk vastgoed van de Gemeente Goes. Hierin staat beschreven welke ambities de gemeente heeft op gebied van verduurzaming en hoe zij deze waar gaat maken in de praktijk. Verder liet hij zien wat de gemeente al heeft bereikt op het gebied van verduurzaming. Een mooi voorbeeld hiervan is het stadskantoor van Goes, waar aanpassingen aan onder andere bestaande installatie het gasverbruik met maar liefst 86% verminderd is verminderd.

Rondleiding in het Omnium

Het derde deel van de bijeenkomst bestond uit een presentatie en rondleiding in het Omnium Zwembad door directeur Bart van de Heuvel. Van de Heuvel legt uit hoe het zwembad zijn gasverbruik vrijwel compleet heeft kunnen reduceren door het gebruik van waterpompen en een warmte-koudeopslag. Verder leveren de 1300 zonnepanelen op het dak ongeveer de helft van het enorme elektriciteitsverbruik die de waterpompen vereisen.

Vervolg

De bijeenkomst eindigde met een netwerkborrel, waar ervaringen gedeeld konden worden met betrekking tot vastgoed. De bijeenkomst is als zeer positief ontvangen bij de deelnemers en is het zeker een vervolg waardig!