Themabijeenkomst Zeeuws Energieakkoord
Kennis- en informatie-uitwisseling stond centraal tijdens de themamiddag van de RES-programma’s Gebouwde Omgeving en Elektriciteit op 28 juni 2022. Met bijna 70 stakeholders was het een geslaagde middag.

Sinds de totstandkoming van de RES 1.0 en het uitvoeringsplan wordt door verschillende partijen samen hard  het bereiken van de doelstellingen. Programmamanagers Carola Helmendach en Martijn Hamelink trapten de bijeenkomst af en namen mensen mee in de voortgang, de uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen. Hoofdspreker Warmold ten Zijthoff, manager Energietransitie bij Stedin ging vervolgens in op mogelijke oplossingen voor congestieproblemen op het elektriciteitsnet. Steeds vaker is sprake van een onbalans tussen vraag en aanbod en dit zorgt voor congestie. Met een flexchallenge haalt Stedin ideeën en mogelijke oplossingen op bij marktpartijen en andere organisaties. Daarna konden deelnemers kiezen uit workshops over de onderwerpen grootschalige batterijopslag, verduurzaming van sociale woningbouw, energiebesparing door bedrijven, hoe particuliere woningeigenaren te helpen bij verduurzaming, het proeftuin-project van gemeente Vlissingen en l’escaut woonservice en mogelijke oplossingen voor netcongestie. Tenslotte gaven de deelnemers input voor de RES 2.0. We kijken met plezier terug op een geslaagde middag, bomvol kennis en informatie.

 

Meer weten over de programma’s Gebouwde Omgeving en Elektriciteit of de genoemde onderwerpen? Neem contact op via zea@goes.nl