Leo Klip van de Provincie Zeeland en Reinier Rijke van Water2Energy bij de getijdenturbine bij het Sluizencomplex in Vlissingen
De Provincie Zeeland ondersteunt al meer dan vijftien jaar projecten rond getijdenenergie. Het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed wordt hierbij gebruikt voor de productie van energie. Denk aan de getijdencentrale in de Oosterscheldekering, de grootste van Nederland. Op kleinere schaal heeft de afgelopen twee jaar een project gedraaid met een verticale getijdenturbine, bij het sluizencomplex van Vlissingen. De turbine is nu weggehaald. Later dit jaar volgt een eindrapport met de resultaten.

Waterlion

Met subsidie van Europa en de Provincie Zeeland heeft Water2Energy de afgelopen twee jaar getest met een verticale as water turbine. Tijdens vloed stroomt het water door de doorlaat naast de sluis het Kanaal door Walcheren op. Is het hoogste afgesproken waterpeil in het kanaal bereikt, dan sluiten de deuren (schuiven) in de doorlaat. Zakt het water op de Westerschelde daarna voldoende dan openen de schuiven opnieuw en stroomt het water langs de turbines terug naar de zee tot het laagste peil in het kanaal. De turbines drijven de generator aan en leveren elektriciteit. De turbine werd gekoppeld aan het reguliere elektriciteitsnetwerk van Zeeland. De opgewekte energie ging zo rechtstreeks naar huishoudens in Vlissingen. Het project is nu ten einde en de turbine is eind 2022 afgekoppeld en uit het water gehaald voor inspectie en onderzoek in het innovatiecentrum “De Kaap” in Vlissingen.

Directeur van Water2Energy, Reinier Rijke: “Het is voor een klein Zeeuws bedrijf fantastisch als zo’n onderzoeksproject mogelijk wordt. Dankzij de financiering van het Interreg project Encore en de Provincie konden we aan de slag. We zijn dankbaar voor de ruimte gegeven door Provincie Zeeland en andere belanghebbenden, zoals het Waterschap Scheldestromen, gemeente Vlissingen en de vele Zeeuwse bedrijven die hebben meegewerkt. Niet voor niets hebben we de leeuw van Zeeland en de Zeeuwen die hebben geholpen vernoemd: de turbine heet Waterlion.”

Raar geluid

Tijdens het project werkte Water2Energy intensief samen met de Nautische Centrale Vlissingen, die de sluizen in het gebied bedienen. Zij regelden de waterstromen binnen de beperkingen van het peilbeheer en zorgden ervoor dat de turbine maximaal presteerde.

Het project trok veel bekijks. Toeristen, maar ook buurtbewoners toonden interesse en leefden mee. “Soms werd ik opgebeld door mensen uit de buurt omdat de turbine een raar geluid maakte en zij zich afvroegen of het wel goed ging.” Aldus Rijke.

Eindrapport

Hoeveel energie de turbine heeft opgewekt, verschijnt nog in een eindrapport. Natuurlijk ging niet alles zoals van tevoren verwacht. De turbine wekte onder goede omstandigheden 50kW vermogen. In een goede week zelf 50 kWh aan energie gemiddeld per dag, goed voor ongeveer vijf huishoudens.

 “We ontdekten dat het water al in de turbine naar beneden valt als er bij laag water wordt afgelaten. Dat ging ten koste van het vermogen. Vaak draaide de turbine maar zo’n vier uur per dag, in plaats van de twintig beoogde uren. Ook moeten we de rendementen van de elektrische omzetting en een aantal constructiedetails verbeteren.”

De kracht en turbulentie van het water heeft ook een keerzijde: de stuurinrichting van de bladen kreeg hardere klappen dan verwacht. Ook daarom wordt de turbine deze maand nog grondig geïnspecteerd innovatiecentrum de Kaap.

Toekomst

De pilot in Vlissingen trekt ook ruime belangstelling in het buitenland, waar getijdenenergie al meer wordt toegepast. In Nederland zijn verschillen tussen hoog en laag water vaak een stuk kleiner, dan bijvoorbeeld in Zuid-Korea of Bretagne. Toch ziet Reinier Rijke voldoende mogelijkheden voor de toekomst. “Er is echt een aantal geschikte locaties in Zeeland, waaronder de Flakkeese spuisluizen en Waterdunen. We gaan zeker verdere samenwerking met Zeeuwse bedrijven zoeken, met name op gebied van elektrotechniek. Dat dit in Vlissingen in goede samenwerking met alle partijen is gelukt, daar mogen we samen best trots op zijn!”

Lees meer:

Bij de Vlissingse sluizen komt een getijdenturbine: 'Hij levert meer energie dan een zonnepaneel of windmolen en je ziet 'm niet’ | Zeeuws nieuws | pzc.nl