Installatie Meetkoffer
Energie-intensieve bedrijven kunnen hun stroomverbruik in kaart brengen om zo het energieverbruik en dus kosten te verlagen. Het expertplatform stelt gedurende een pilot van 3 maanden de meetkoffer beschikbaar om bedrijven in staat te stellen gericht energie te besparen en hun CO2-uitstoot te verlagen.

De meetkoffer is een analyse- en monitoringtool, waarmee je inzicht verkrijgt in het stroomverbruik van alle processtappen in de productielijn. Ook eventuele energielekken komen aan het licht. Op basis van de data-analyse kunnen concrete maatregelen worden genomen waarmee je energie kunt besparen.

Hoe werkt de meetkoffer?

De meetkoffer wordt aangesloten op de meterkast en de sensoren meten de stroom die door de kabels gaat. De installatie is heel eenvoudig: gewoon plug & play. Omdat het vaak gaat om veel apparaten die stroom gebruiken, kunnen die in groepen of soms afzonderlijk worden gemeten. Hiervoor wordt een meetplan opgesteld. Energy-IO analyseert gedurende de pilot de energiedata.

Tegen een geringe vergoeding van € 500,-- kan jouw organisatie de meetkoffer drie maanden in bruikleen krijgen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze pilot kun je de informatiefolder ‘De Meetkoffer’ downloaden. Of laat je inspireren door de video over de meetkoffer van de provincie Overijssel.  

Informatiefolder De Meetkoffer

Video over de Meetkoffer

Interesse?

Aanmelden voor deze meetkoffer-pilot kan bij Leendert Bom via l.bom@zeeuwsenergieakkoord.nl