Dit najaar starten we in Zeeland een groot collectief uitvoeringsprogramma voor het isoleren van particuliere woningen met een slecht energielabel (DEFG-label). Woningeigenaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning waarmee zij stappen kunnen maken in het verduurzamen van hun woning. Voor Zeeuwse gemeenten betekent dit een grote slag in de energietransitie.

Gemeenten stellen budget beschikbaar voor isolatie

RES Zeeland werkt samen met de Zeeuwse gemeenten aan de Zeeuwse uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). De gemeenten stellen hiervoor NIP-budget beschikbaar. De NIP-budgetten worden verdeeld over drie tranches waarvan de uitvoering plaatsvindt tot 31 december 2028. Het is de bedoeling om dit najaar gefaseerd met de uitvoering te starten.

Voorwaarden deelname

In totaal gaat het in de eerste tranche om ongeveer 7200 particuliere woningen met het DEFG-energielabel.  De regeling is bedoeld voor huiseigenaren die de woning als hoofdverblijf gebruiken.  De inzet is om inwoners te ondersteunen die de subsidie het hardst nodig hebben. Woningeigenaren die voor de regeling in aanmerking komen, ontvangen van hun gemeente een uitnodiging om zich voor het programma in te schrijven.

Ook voor Doe-het-Zelvers

Met het Zeeuwse programma willen we woningeigenaren ontzorgen en stimuleren om hun woning te isoleren. Een interessante regeling, want huiseigenaren kunnen deze subsidie naast de landelijke ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) aanvragen. Uniek bij dit programma is dat door collectieve inkoop voordeliger kan worden geïsoleerd en dat ook Doe-het-Zelvers een beroep kunnen doen op subsidie uit dit programma. Zolang de isolatie en de uitvoering maar voldoet aan de kwaliteitsnormering van de ISDE.