Presentatrice en tafelgasten informatiesessie congestie en RES 2.0
Donderdagavond 7 september vond de online informatiesessie Netcongestie en RES 2.0 plaats. De sessie was voor raadsleden, leden van de Provinciale Staten en het Dagelijks bestuur van het waterschap. Zoals verwacht was er veel interesse voor het onderwerp congestie en de impact hiervan op de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES) 2.0.

In de sessie werd duidelijk dat netcongestie in Zeeland vooral invloed heeft op de uitvoering van de energietransitie door de industrie en grote bedrijven. In de gebouwde omgeving zijn nog steeds voldoende mogelijkheden om voor 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met meer dan de helft te verminderen. Particuliere huishoudens en MKB-bedrijven kunnen verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen, door te isoleren en andere warmtebronnen te gebruiken. Bij het opstellen van de RES 2.0 ligt daarom de focus op het sneller verduurzamen van particuliere woningen, maatschappelijke gebouwen en bedrijfspanden.

Heb je de sessie gemist of wil je het nog eens terugkijken? Hier vind je de video.

Ben je ondernemer en heb je vragen over congestie? Ga dan naar het Meldpunt van Impuls Zeeland.

Stuur voor alle andere vragen gerust een mail naar communicatie@reszeeland.nl