Strategiesessie Communicatie 140823 (1)
Hoe kunnen we de communicatie over de Zeeuwse energietransitie richting inwoners samen beter vorm geven? Wat zijn de verwachtingen, wat hebben we daarvoor nodig en hoe gaan we dat aanpakken? Dat waren de vragen die centraal stonden tijdens de Strategiesessie Communicatie RES Zeeland op donderdag 14 september. Een inspirerende middag waar het communicatieteam van RES Zeeland in gesprek ging met communicatie- en beleidsadviseurs van de Zeeuwse gemeenten.

Van concrete afspreken tot input voor RES 2.0

De sessie stond volledig in het teken van de communicatie over de Zeeuwse energietransitie: hoe en waarmee kunnen we als RES-communicatieteam de communicatieadviseurs van gemeenten ondersteunen? En hoe geven we die samenwerking vorm? Het antwoord op deze vragen én meer gaf aanleiding tot interessante gesprekken. De uitkomsten vormen waardevolle input voor de RES 2.0, het document waarin we onze keuzes en uitvoeringsplannen voor de Zeeuwse energietransitie vastleggen die bijdragen aan onze doelen voor 2030.  Wendy Suurmond, communicatieadviseur bij RES Zeeland: “In kleine groepjes hebben we de vragen beetgepakt. Wat fijn was, is dat we veel overeenkomsten zagen in de uitwerkingen. Niet alleen gaf dat ons als RES-communicatieteam de bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar ook dat we allemaal op één lijn zitten. Bovendien is het ons gelukt om te eindigen met hele concrete afspraken waar we vanaf 'morgen' mee aan de slag gaan”. Ook Odette Heijnen, senior communicatie- en participatieadviseur bij RES Zeeland kijkt terug op een geslaagde dag: “De deelnemers hebben een duidelijk beeld van waar we als RES Zeeland staan, waar we mee bezig zijn en wat we van elkaar mogen verwachten. Het viel positief op hoe iedereen samen aan de slag wil om van een abstract verhaal als de energietransitie iets relevants en tastbaars voor de Zeeuwse inwoners te maken. Deze positieve sfeer, de voelbare betrokkenheid en de goede ideeën maakten de sessie meer dan geslaagd. " 

Quotes:

"Verhalen verbinden, wat een mooi voorbeeld was deze sessie! Zowel tussen de aanwezigen, in relatie tot het RES 2.0 doel en de praktische uitvoer leverde dit direct resultaat op." - Madeleen Brouwer, beleidsadviseur Duurzaamheid bij gemeente Sluis 

“Een waardevolle dag waarbij de verbinding werd gelegd tussen de inhoudelijke duurzaamheidscollega’s en de communicatieadviseurs. Naast dat dit de samenwerking versterkt, was het ook fijn om een gezicht te hebben bij alle betrokken partners. Met uiteindelijk het doel om de communicatie over de RES richting de Zeeuwse inwoners nóg beter vorm te geven.” - Jiska van der Genugten, communicatieadviseur bij gemeente Kapelle

“RES Zeeland organiseerde vandaag een goed opgezette netwerkbijeenkomst over de organisatie- en communicatiestrategie energietransitie. Hierbij was zeker ook aandacht voor participatie. We hebben veel besproken en piketpaaltjes uitgezet voor de toekomst. De bedoeling is om te werken naar een agenda voor de toekomst. De komende tijd gaan we daaraan werken. Ik zag dat de aanwezige gemeenten actief betrokken waren, dat geeft vertrouwen. Helaas ontbraken er ook gemeenten. We gaan elkaar nog veel ontmoeten in fysieke en digitale sessies. De eerstvolgende is 5 oktober. RES Communicatie geeft dan een terugkoppeling van wat vandaag ter tafel is gekomen. Zorg dat je daarbij bent, mis niets en laten vanaf dan samen optrekken. Bezoek regelmatig Plein 6 voor meer informatie en actuele ontwikkelingen" - Frits Slootmans, senior communicatieadviseur bij gemeente Tholen

Strategiesessie Communicatie 140823 (4).jpeg
Strategiesessie Communicatie 140823 (3).jpeg
Strategiesessie Communicatie 140823 (2).jpeg
Strategiesessie Communicatie 140823 (5).jpeg