Deze zomer werd duidelijk dat het Zeeuwse hoogspanningsnet de maximale capaciteit heeft bereikt. Ons bestaande netwerk kan de snelgroeiende vraag niet aan, met als gevolg dat nieuwe aanvragen op een wachtlijst komen. Er kwamen veel bezorgde reacties op dit nieuwsbericht. Impuls Zeeland, VNO NCW en de Provincie Zeeland organiseren daarom samen met de netbeheerders op 26 september a.s. een informatiemiddag voor bedrijven.

Bijeenkomst 26 september 

Op dinsdag 26 september kunnen Zeeuwse mkb'ers tijdens de informatiemiddag aan tafel met TenneT en Stedin. Bedrijven krijgen dan informatie over de netcongestie en innovatieve mogelijkheden rondom onder andere smart energy hubs en energieopslag. Ook is de bijeenkomst bedoeld om bij bedrijven op te halen tegen welke problemen zij denken aan te lopen.  

Meldpunt 

In aanloop naar de bijeenkomst roept Impuls de Zeeuwse ondernemers op om hun (verwachte) problemen vanwege de aangekondigde stop te melden. Dit kan via het meldpunt op de website van Impuls Zeeland. Al tientallen ondernemers hebben van zich laten horen.  

Gevolgen snel en scherp in beeld 

Naast de bijeenkomst op 26 september vinden meer gesprekken plaats over netcongestie in Zeeland. Op 1 september kwam de Energieraad weer bijeen. In deze raad komen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en leveranciers van elektriciteit en gas samen om grote vraagstukken te bespreken. Gisterenavond, op donderdag 7 september, vond een online sessie voor Raadsleden en Statenleden plaats. Opvolgend vindt op woensdag 13 september een overleg plaats met de wethouders van de Zeeuwse gemeenten. 

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Onze rol is zorgen dat gesprekken gevoerd blijven worden en dat de gevolgen snel en scherp in beeld komen. Daarnaast hebben we een aanjagende rol voor een aantal projecten die we moeten versnellen. Een voorbeeld is de 380kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Hierover voeren we overleg met de minister van Energie en Klimaat. Dit geldt ook voor andere projecten. Nog té vaak verzanden deze in procedures. Dit moet beter. Het gebruiken van onze kennis van Zeeland, haar ondernemers en het sneller meebewegen helpt.” 

 

Bron foto: Impuls Zeeland