ResZeeland
Het Zeeuws Energieakkoord gaat verder onder een andere naam: RES Zeeland. RES (Regionale Energiestrategie) Zeeland staat voor de samenwerking die we in onze provincie hebben om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor onze regio én de nationale klimaatdoelstellingen. De naamswijziging voeren we geleidelijk door. Waarom een andere naam nodig was? Dat vragen we Jo-Annes de Bat, voorzitter van het bestuurlijk kernteam en Odette Heijnen, communicatieadviseur bij RES Zeeland.

Waarom deze naamswijziging? 

Odette: De naam Zeeuws Energieakkoord is ontstaan als samenwerkingsplatform van maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers voor het verduurzamen van bestaande woningen in Zeeland. Deze partijen spraken ook hun intentie uit om deze doelstelling verder uit te breiden naar andere sectoren.”  

Jo-Annes: Toen vanuit het Rijk gevraagd werd om een RES op te stellen, is ervoor gekozen om daar in Zeeland ook de naam Zeeuws Energieakkoord voor te gebruiken. Dat was toen een logische keuze. De RES sloot namelijk goed aan op de afspraken die in het Zeeuws Energieakkoord waren gemaakt. Maar in de loop van de tijd ontstond er toch wat verwarring. De namen ZEA en RES werden steeds vaker door elkaar gebruikt. Het was niet voor iedereen meer duidelijk of er een verschil was tussen de twee en waar de namen voor staan. Omdat de energietransitie al zo complex is, willen we met de naamswijziging het Zeeuwse RES-verhaal zo eenduidig en begrijpelijk mogelijk maken. 

Waarom is gekozen voor RES Zeeland en niet voor een hele nieuwe naam? 

Odette: Die optie is besproken, maar we waren er al snel uit: de naam RES Zeeland geeft de meeste duidelijkheid. Nog een groot voordeel is dat de naam laat zien dat we onderdeel zijn van een groter geheel: het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES), waar 30 RES-regio's deel van uitmaken. We kunnen meeliften op de bestaande huisstijl en campagnes, want veel andere energieregio’s gebruiken de naam RES ook. Naast meer efficiency zorgt de naam RES ook voor meer herkenning. 

Wat gebeurt er nu met het Zeeuws Energieakkoord? 

Jo-Annes: Het Zeeuws Energieakkoord als samenwerkingsovereenkomst blijft bestaan. Daar verandert niets aan. De afspraken die in 2017 zijn gemaakt en de commitment die daarop is uitgesproken blijft een belangrijk onderdeel van de Regionale Energiestrategie in Zeeland. Ook de kracht van het ZEA-netwerk gaat niet verloren. Dat is de enorm belangrijke en sterke basis van onze Zeeuwse samenwerking en de energiedoelen die we met elkaar al hebben bereikt. 

Hoe gaat RES Zeeland nu verder? 

Jo-Annes: We grijpen de komende maanden aan om onze uitingen om te zetten naar RES Zeeland. We beginnen met het aanpassen van onze communicatiemiddelen, zoals de nieuwsbrief, social media en onze website.  

Odette: Daarnaast stellen we een nieuwe communicatiestrategie op. Dat doen we samen met de communicatie- en beleidsadviseurs van de Zeeuwse overheden. Daar is even tijd voor nodig, maar met de RES 2.0 in zicht weten we zeker dat we geen beter moment hadden kunnen kiezen.