Energiedialoog RES 2.0 2022
Ook RES Zeeland besteedt tijdens deze Klimaatweek extra aandacht aan een beter klimaat. Hier zijn we dagelijks al volop mee bezig, maar deze week steken we er extra veel energie in!

Dit doen we bijvoorbeeld op donderdag 2 november. Dan organiseren we de tweede Energiedialoog over de Zeeuwse Regionale Energiestrategie 2.0 (RES 2.0). Vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners denken mee over hoe we, ondanks netcongestie, hogere gasprijzen en andere grote maatschappelijke veranderingen de energietransitie in Zeeland kunnen versnellen. Tijdens de Energiedialoog RES 2.0 gaan we samen in gesprek over mogelijke creatieve en innovatieve oplossingen.

Wat doen we nog meer?
Maar dat is niet alles! RES Zeeland doet nog veel meer om tot een vernieuwde energiestrategie voor Zeeland te komen. Gedurende het jaar organiseren we diverse werksessies en denktanks voor én met onze Zeeuwse partners en stakeholders. Zo komen we samen stap voor stap tot heldere keuzes en uitvoeringsplannen die bijdragen aan het bereiken van onze RES-doelen: 55-60% minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990 en géén uitstoot meer in 2050. Naar verwachting wordt de RES 2.0 begin 2024 opgeleverd en daarna ter vaststelling voorgelegd aan de Zeeuwse volksvertegenwoordigers.

Zeeuwse Klimaatweek
Van 30 oktober tot 5 november is het Nationale Klimaatweek. Burgers, bedrijven en gemeenten organiseren activiteiten door het hele land. Voor iedereen, van jong tot oud, particulier en zakelijk. In Zeeland heeft de Bibliotheek van Zeeland in aansluiting hierop het initiatief genomen om samen met organisaties en bedrijven  de Zeeuwse Klimaatweek te organiseren met o.a. infomarkten, netwerklunches en culturele activiteiten. Kijk hier voor de volledige agenda.