Aardgasvrije wijk Vlissingen
Zo’n twintigduizend woningen telt Vlissingen. Allemaal gaan ze van het gas af. Of de bewoners bereiden zich daar de komende jaren op voor. Twintigduizend! Het is nogal een opgave. Om het overzichtelijk te houden, pakt de gemeente Vlissingen dit in delen aan. Eén deel is de Panoramabuurt. In deze sociale buurt staat een mix van ruim 650 koop- en huurhuizen. Voor de huurders regelt woningcorporatie l’escaut het aardgasvrij maken van de woningen. De gemeente heeft de regie en ondersteunt de woningeigenaren in deze transitie. Benieuwd hoe de gemeente Vlissingen dit aanpakt? Lees dan snel verder.

Hoe?

l’escaut onderzoekt de mogelijkheden voor de huurwoningen. Hoe krijgen zij zo effectief en efficiënt mogelijk ruim 500 woningen voor 2030 van het gas af? De huurders zijn afhankelijk van de plannen en de planning van l’escaut. De overige woningen in de Panoramabuurt zijn particulier bezit. Elke eigenaar beslist natuurlijk zelf over wat er met zijn of haar huis gebeurt. De gemeente informeert, betrekt en helpt. Zo kunnen de bewoners de keuze maken die voor hen nu het beste past.

Extra geld

Het proeftuinproject Panoramabuurt aardgasvrij ontving vier miljoen euro van het Rijk. Proeftuin betekent in dit geval pilot. De ervaringen en kennis die wij in dit project opdoen, gebruikt de gemeente voor alle andere woningen in Vlissingen die aardgasvrij moeten worden. De rijksbijdrage gebruiken we deels voor onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet. Is dit voor de Panoramabuurt de meest geschikte alternatieve warmtebron? Het onderzoek is complex en nog niet afgerond. Een ander deel van het geld zet de gemeente in om de woningeigenaren te ondersteunen. Dat doen we met de panoramabuurtsubsidie. Hiermee kunnen eigenaren met een relatief kleine eigen bijdrage verduurzamen. Het kan naast de landelijke ISDE-subsidie worden aangevraagd. We zijn trots op het feit dat de eigenaren de verduurzamingswerkzaamheden niet per se hoeven uit te besteden. Dit mogen ze met een goedgekeurd plan van aanpak ook zelf doen. Dat is best bijzonder.

Van informeren naar luisteren en doen

Het eerste jaar informeerden we de bewoners eigenlijk alleen over het proces. De werkgroep Communicatie & Participatie, met daarin medewerkers van l’escaut en de gemeente, maakte het communicatie- en participatieplan. Dat voeren we ook samen uit. We maken nieuwsbrieven, houden de websites up-to-date en organiseren bijeenkomsten. Zo blijven de bewoners aangehaakt. In juli van dit jaar organiseerden we de eerste van een reeks informatiemarkten voor woningeigenaren. Daar vertellen we over gratis (óók dankzij de rijksbijdrage) energiescans, leggen we de subsidiemogelijkheden uit en adviseren we over verschillende maatregelen. Aanneming- en installatiebedrijven uit de omgeving zijn aanwezig. Zij gaan in op de persoonlijke woonsituaties. Want die is voor iedere bewoner anders. Wil een eigenaar verduurzamen? Dan kan hij zich aansluiten bij een Praat- en doetafel. Sinds kort is het participatieplatform DoeMee Vlissingen live. Daar staat elke stap die gezet is op en wat de volgende is.

Wij gaan ondertussen gezamenlijk door met informeren en ondersteunen. Dat doen we collectief waar dat kan. Persoonlijk als het nodig is.

Foto: Ruud Rodermond fotografie