In deze 2e Excursie zijn praktijkvoorbeelden gepresenteerd waarin inwonerparticipatie in de warmtetransitie concreet vorm heeft gekregen, in Zeeland en elders in Nederland. Er waren totaal ca. 30 deelnemers, afkomstig uit Zeeuwse gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen bij inwonerparticipatie ondersteunen.

Deze praktijkvoorbeelden van inwonerinitiatieven - en hun ervaringen - stonden centraal:

  • PUUR ZON: ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Goes, Kattendijke en Kloetinge.
  • Vitaal Wolphaartsdijk: lokale energietransitie en andere vraagstukken anders benaderd.
  • Traais Energie Collectief: historie en ontwikkeling van een ‘energiebrouwerij’ in Terheijden.
  • Routekaart Energieneutrale dorpen (RHEDCOOP-project): werkwijze en ervaringen uit de samenwerking tussen de gemeente en vijf Borselse dorpen.

Uit de presentaties en de uitwisseling daarover zijn lessen voor inwonerparticipatie getrokken: lessen voor inwonersgroepen, voor gemeenten en voor hun samenwerking. Deze lessen (en meer) kun je lezen in de 4e editie van de ‘leidraad in ontwikkeling’: zie verderop bij Materialen – Bestanden.

NB Na elke Kwartaalsessie en Excursie van het Doe & Leer Lab volgt een editie van de leidraad. Uiteindelijk maken we daarmee in februari 2022 een finale leidraad voor inwonerparticipatie. Zo worden we ‘samen wijzer’ en krijgen gemeenten en inwonergroepen steeds meer handvatten om hun samenspel in de warmtetransitie concreet en op maat handen en voeten te geven. Die finale leidraad komt voor iedere belangstellende beschikbaar via de webpagina van het Doe & Leer Lab.

Impressies

Bijdragen in deze Excursie:

Afbeelding

Afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding

Afbeelding

 

Lessen en Quotes

Les voor inwonersgroepen:

Zorg dat bijeenkomsten met inwoners leuk zijn en steeds iets nieuws, eigens en ludieks hebben!

Les voor gemeenten:

Inwonerinitiatieven geven creativiteit aan de energietransitie!

Les voor goed samenspel tussen gemeente en inwonersgroepen:

Geef elkaar af en toe ‘duwtjes’ om de samenwerking te bevorderen!