In deze online Excursie van Energieke Gemeenten – Doe & Leer Lab stonden enkele praktijkvoorbeelden van inwonerparticipatie in de warmtetransitie centraal. Er waren circa 40 deelnemers.

De ontwikkeling van een wijkenergiebedrijf Thermo Bello in Culemborg werd uit de doeken gedaan: een voorbeeld van een collectief warmtenet voor en door de buurt, ofwel een ‘warmteschap’. Daarbij werd ook de aanpak van Buurtwarmte gepresenteerd.

Daarna volgde een praktijkverhaal uit Duurzaam Borssele: de zeer praktische, laagdrempelige aanpak van de lokale werkgroep BEN2030, de ondersteuning vanuit de gemeente Borsele daarbij én de hulp vanuit de Zeeuwse Participatiecoalitie.

Tenslotte was er een presentatie van Dorpen voor Morgen: een initiatief van o.a. de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen om inwonersinitiatieven te verbinden, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Met reflecties over (eerdere) transities en een pleidooi om de huidige ‘opgaven’ op dorpen en in wijken in samenhang te bekijken en daarbij het perspectief van de burger centraal te zetten, want “alle transities komen samen de huizen van inwoners binnen en beïnvloeden hun dagelijks leven”.

Uit deze praktijkvoorbeelden zijn weer ‘lessen voor inwonerparticipatie’ getrokken. Deze zijn gebundeld in de 2e versie van de ‘leidraad in ontwikkeling’: zie onder Materialen – Bestanden.

Na elke Kwartaalsessie en Excursie van het Doe & Leer Lab volgt een volgende versie van de leidraad. Uiteindelijk maken we daarmee een finale leidraad voor inwonerparticipatie. Zo worden we ‘samen wijzer’ en krijgen gemeenten en inwonersgroepen steeds meer handvatten om hun samenspel in de warmtetransitie concreet en op maat handen en voeten geven.

Impressies

Dit waren de verhalenvertellers.

Lessen en Quotes

Les - Imke Elstak - Bewonersgroep BEN2030:

Sluit als bewonerscollectief aan op lokale en actuele vraagstukken en behoeften. Door aan te sluiten op ‘waar de energie zit’, voel je je meer gedragen én groeit de aandacht en inzet onder inwoners.

Liduine Wijffels - Gemeente Reimerswaal

"Bedankt, zeer inspirerend!"

Nico Landsman - ZeelandBruist

"Dank voor de gedegen en inspirerende verhalen en de verdere inbreng en vragen. Ik vond het leerzaam en motiverend."

Thomas Rieff – Student Govenance of Sustainability - Universiteit Leiden

"Enorm leerzaam!"