In deze 3e Kwartaalsessie is een aantal offline tools en aanpakken besproken waarmee inwonerparticipatie in de warmtetransitie handen en voeten wordt gegeven, in en buiten Zeeland. Er waren totaal ca. 20 deelnemers, afkomstig uit Zeeuwse gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen bij inwonerparticipatie ondersteunen.

Deze tools en aanpakken - en ervaringen ermee - vormden het programma:

  • Buurkracht: aanpak met buurtteams, buurtbegeleiders, training en een app.
  • Samen met de buren: praktijkvoorbeeld van samen optrekken door buren in Vlissingen.
  • Dialoogtafels: tool voor goede gesprekken in kleine groepen met veel impact.
  • Lokaal Burgerberaad: aanpak met gelote burgers die meepraten over complexe opgaven.
  • Kadernotitie & Expertmeeting: praktijkvoorbeeld van een ongebruikelijk proces van gemeenteraad en inwoners in Tholen.

Uit de presentaties en de uitwisseling daarover zijn lessen voor inwonerparticipatie getrokken: lessen voor gemeenten, lessen voor inwonersgroepen en lessen voor beide en hun samenwerking. Deze lessen (en meer) kun je lezen in de 5e editie van de ‘leidraad in ontwikkeling’: zie verderop bij Materialen – Bestanden.

NB Na elke Kwartaalsessie en Excursie van het Doe & Leer Lab volgt een editie van de leidraad. Uiteindelijk maken we daarmee in februari 2022 een finale leidraad voor inwonerparticipatie. Zo worden we ‘samen wijzer’ en krijgen gemeenten en inwonergroepen steeds meer handvatten om hun samenspel in de warmtetransitie concreet en op maat vorm te geven. Die finale leidraad komt voor iedere belangstellende beschikbaar via de webpagina van het Doe & Leer Lab.

Impressies

Bijdragen in deze Kwartaalsessie:

Afbeelding
Buurkracht

 

Afbeelding
Samen met de buren

 

Afbeelding
Dialoogtafels

 

Afbeelding
Lokaal Burgerberaad

 

Afbeelding
Gemeente Tholen: Kadernotitie & Expertmeeting

Lessen en Quotes

Les voor gemeenten:

Giet plannen voor de warmtetransitie niet in beton: open ruimte biedt kansen voor actief aanhaken van inwoners!

Les voor inwonersgroepen:

Een succesvol wijk/buurtteam kent 3 typen: techneuten, ondernemers en verbinders.

Les voor goed samenspel tussen gemeente en inwonersgroepen:

Dialoog is voorwaarde voor participatie: zonder dialoog geen participatie!