In deze tweede Kwartaalsessie is uitgewisseld over een aantal online tools en aanpakken waarmee inwonerparticipatie concreet gestalte wordt gegeven, in Zeeland en elders in Nederland. Er waren totaal ca. 30 deelnemers, afkomstig uit Zeeuwse gemeenten, inwonergroepen en organisaties die hen bij inwonerparticipatie ondersteunen.

De volgende online tools en aanpakken – en ervaringen daarmee – vormden het programma:

  • Mijn Buurtje: aanpak met buurtverbinders, e-tools en online community platform.
  • Citizenlab: interactieve website voor direct contact tussen gemeenten en inwoners.
  • Inwonerspanel: online enquête-platform van gemeenten voor peilingen onder inwoners.
  • Keuzewijzers voor e-tools: verzamelingen van diverse e-tools met korte toelichtingen.
  • Zeeland Zorgt Samen: voorbeeld van een online, interactief regioplatform.

Uit de presentaties en de uitwisseling daarover zijn lessen voor inwonerparticipatie getrokken. Deze lessen (en meer) kun je lezen in de 3e editie van de ‘leidraad in ontwikkeling’: zie verderop bij Materialen – Bestanden.

Na elke Kwartaalsessie en Excursie van het Doe & Leer Lab volgt een editie van de leidraad. Uiteindelijk maken we daarmee een finale leidraad voor inwonerparticipatie. Zo worden we ‘samen wijzer’ en krijgen gemeenten en inwonergroepen steeds meer handvatten om hun samenspel in de warmtetransitie concreet en op maat handen en voeten te geven.

Impressies

Bijdragen in deze Kwartaalsessie.

 

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Afbeelding
Inwonerspanel Borsele

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Lessen en Quotes

Les voor gemeenten:

Hoe dichter het onderwerp bij huis, buurt, dorp of stad …. hoe beter inwonerparticipatie werkt!

Les voor inwonersgroepen:

Begin op tijd met het delen van verhalen en sluit aan op wat er leeft: dat verbindt al!

Les voor goed samenspel tussen gemeente en inwonersgroepen:

Gebruik een combinatie van offline en online participatie tools en aanpakken.