In deze 4e Kwartaalsessie zijn diverse participatietools, aanpakken en platforms gepresenteerd, die behulpzaam zijn (geweest) voor inwonerparticipatie in de warmtetransitie. Er waren totaal ca. 35 deelnemers, afkomstig uit Zeeuwse gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen bij inwonerparticipatie ondersteunen.

Deze tools, aanpakken en platforms - en ervaringen ermee – vormden het programma:

  • Maptionnaire: online tool zet ideeën en belevingen rond een locatie (letterlijk) op de kaart.
  • MapTable: mobiele digitale dialoogtafel voor kleine groepen.
  • Online platforms voor uitwisseling en samenwerking tussen professionals, inwoners en ondersteuners: Zeeland Zorgt Samen, 1SociaalDomein en Samen voor Elkaar Overijssel.
  • TilburgerTafel: aanpak met offline én online dialoog voor de warmtetransitie in Tilburg.

Uit de presentaties en de uitwisseling daarover zijn lessen voor inwonerparticipatie getrokken: lessen voor inwonersgroepen, voor gemeenten en voor hun samenwerking. Deze lessen (en meer) kun je lezen in de 7e editie van de ‘leidraad in ontwikkeling’: zie verderop bij Materialen – Bestanden.

NB Na elke Kwartaalsessie en Excursie van het Doe & Leer Lab volgt een editie van de leidraad. Uiteindelijk maken we daarmee in februari 2022 een finale leidraad voor inwonerparticipatie. Zo worden we ‘samen wijzer’ en krijgen gemeenten en inwonergroepen steeds meer handvatten om hun samenspel in de warmtetransitie concreet en op maat handen en voeten te geven. Die finale leidraad komt voor iedere belangstellende beschikbaar via de webpagina van het Doe & Leer Lab.

Impressies

Bijdragen in deze Kwartaalsessie:

Afbeelding
Logo Smarticipatie
Afbeelding
Maptionnaire

Afbeelding
Logo MapSupport
Afbeelding
MapTable

 

 

Afbeelding
1SociaalDomein
Afbeelding
Zeeland Zorgt Samen
Afbeelding
Logo Samen voor Elkaar Overijssel

Lessen & Quotes

Les voor gemeenten:

Participeren begint met informeren van inwoners.

Les voor inwonersgroepen:

Vaak gaat participatie ‘aan’ vanuit boosheid of bezorgdheid OF vanuit passie voor een nieuw idee.

Les voor goed samenspel tussen gemeente en inwonersgroepen:

Begin op tijd met communicatie en participatie: vóór er plannen liggen en juist om samen plannen te maken!