Draagvlak vanuit de samenleving is belangrijk voor het slagen van de energie- en warmtetransitie. Dat draagvlak wordt groter als de samenleving actief mee kan doen. Daarom is participatie van inwoners en inwonerscollectieven van groot belang: meepraten, meedenken en meedoen.

In het Traject Energieke Gemeenten is sinds juni 2020 gewerkt aan twee hulpmiddelen, waarmee inwonersparticipatie in de warmtetransitie concreet handen en voeten kan krijgen:

Tijdens de lanceringsbijeenkomst worden deze twee tools gedemonstreerd. Met de lancering worden ze via deze website openbaar en toegankelijk, niet alleen voor facilitators van inwonersparticipatie, maar ook voor andere geïnteresseerden en gebruikers.
 

Programma

Tijd Omschrijving
15.30 – 15.40 / 19.30 – 19.40 uur  Welkom & Opening
15.40 – 16.10 / 19.40 – 20.10 uur  Demonstratie van de Sociale Warmte Atlas Zeeland
Vragen & Antwoorden
16.10 – 16.15 / 20.10 – 20.15 uur Pauze
16.15 – 16.45 / 20.15 – 20.45 uur Demonstratie van de Participatie Toolkit
Vragen & Antwoorden
16.45 – 17.00 / 20.45 – 21.00 uur Evaluatie & Afronding