In deze 4e Excursie zijn twee praktijkverhalen uit Zeeland gepresenteerd: één over een ‘andere insteek’ in een gemeentelijke aanpak en één over een langlopende aanpak van een inwonercollectief. Daarnaast is uitgebreid uitgewisseld over ‘Hoe maak je inwoners verliefd op de warmtetransitie?’. Er waren totaal ca. 45 deelnemers, afkomstig uit Zeeuwse gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen bij inwonerparticipatie ondersteunen.

Dit was het programma:

  • Gemeente Noord-Beveland: een ‘andere’ visie en aanpak met o.a. een prominente rol voor een fysiek Duurzaam Bouwloket in de buurt.
  • Coöperatie Energiek Noord-Beveland: een aanpak van lange adem met tal van acties en projecten van en voor inwoners.
  • Hoe maak jíj inwoners verliefd op de warmtetransitie?
    - Gesprekken in break-out rooms over deze vraag en enkele subvragen.
    - Plenaire terugkoppeling uit de break-out rooms.

Uit de presentaties en de uitwisseling in break-out rooms daarna zijn lessen voor inwonerparticipatie getrokken: lessen voor inwonersgroepen, lessen voor gemeenten en lessen voor beide en hun samenwerking. Deze lessen (en meer) kun je lezen in de 8e editie van de ‘leidraad in ontwikkeling’: zie verderop bij Materialen.

NB Na elke Kwartaalsessie en Excursie van het Doe & Leer Lab volgt een editie van de leidraad. Uiteindelijk maken we daarmee in februari 2022 een finale leidraad voor inwonerparticipatie. Zo worden we ‘samen wijzer’ en krijgen gemeenten en inwonersgroepen steeds meer handvatten om hun samenspel in de warmtetransitie concreet en op maat vorm te geven. Die finale leidraad komt voor iedere belangstellende beschikbaar via de webpagina van het Doe & Leer Lab.

Impressies

Bijdragen in deze Kwartaalsessie:

Lessen & Quotes

Les voor inwonersgroepen:

Als acties niet meteen onder inwoners aanslaan, geef niet op, onderneem gewoon een volgende
actie!

Les voor gemeenten:

Inwoners verliefd krijgen op de warmtetransitie vergt massagewerk!

Les voor goed samenspel tussen gemeente, inwonersgroepen en andere stakeholders:

Vind een gezamenlijk ‘haakje’: een verhaal waar veel mensen zich lokaal mee verbonden voelen en dat trots oproept.